Jäseneksi

Uusi jäsen – täyty jäsenhakemus

Reservin upseerina olet oikeutettu liittymään Porin Reserviupseerikerhoon ja sitä kautta myös osaksi reserviupseerien yhteistä järjestöä, Suomen Reserviupseeriliittoa (RUL). Kerhon jäsenenä pääset kartuttamaan sotilaallisia tietojasi ja taitojasi, joista on sinulle hyötyä sekä sodan että rauhan ajan tehtävissäsi. Liity Porin Reserviupseerikerhon jäseneksi täyttämällä jäsenhakemus.

Jäsenmaksut vuodelle 2021

Jäsen on oikeutettu nuorisojäsenmaksuun sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 28 vuotta. Vuonna 2021 nuorisojäseniä ovat siis 1993 ja sen jälkeen syntyneet.

Jäsenmaksu on kalenterivuosittainen.

 

Jäsenedut ja toiminta

Kerhon jäsenenä olet samalla Suomen Reserviupseeriliiton jäsen ja näin ollen olet oikeutettu osallistumaan kerhon järjestämän paikallisen toiminnan lisäksi lukuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin. Tutustu liiton tarjoamiin jäsenetuihin.