Tunnustukset

Rovaniemen reserviupseerikerho osoittaa tunnustuksena edellisen vuoden toiminnasta eräitä kiertopalkintoja yleensä kevätkokouksissaan

Tällaisia kiertopalkintoja ovat mm. Majurin malja, Upseerin miekka sekä Vuoden ampuja -palkinto.

Kerho voi sääntöjensä mukaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kerhon tämänhetkinen kunniapuheenjohtaja on kapteeni Kai Leinonen, joka on toiminut mm. kerhon ja piirin puheenjohtajina sekä lukuisissa muissa luottamustehtävissä Lapissa, ja edistänyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen asiaa huomattavasti koko Pohjoiskalotin alueella.

Lisäksi kerho esittää vuosittain ansioituneita jäseniään palkittavaksi sekä Lapin Reserviupseeripiirin että Suomen Reserviupseeriliiton huomionosoituksin, kuten ansiomitalein.