Toiminta

Rovaniemen Reserviupseerikerhon toiminta koostuu mm. ammunnoista, perinnetoiminnasta, kilpailuista, matkoista ja kv-toiminnasta sekä koulutuksista ja luennoista. Toiminta on monipuolista ja sitä järjestetään tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kesken. Kerhoon kuuluu noin 230 jäsentä, joista ns. nuorisojäseniä on yli 50.

Tiedotus jäsenillemme tapahtuu nykyisin pääsääntöisesti sähköpostitse; lähetämme säännöllisesti jäsentiedotteita tulevasta toiminnasta. Tapahtumat pyritään keräämään myös näiden sivujen toimintakalenteriin nähtäville. Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai epäilet sähköpostisi puuttuvan kerhon postituslistalta, voit tarkistaa tietosi liiton eAsiointipalvelusta tai ottamalla yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeella.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme ja veljesyhdistyksiämme ovat mm.: Rovaniemen Reserviläiset ry, Lapin Ampujat ry, MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri sekä Lapin aluetoimisto ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo.

Yhdistyksen säännöissä on sen tarkoitus ja toiminta määrätty seuraavasti:

3 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistyksen tehtävänä on tukea Suomen itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa muutenkin maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja kehittää reserviupseerihenkeä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä

  • henkistä ja fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa
  • urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutapahtumia
  • kokonaismaanpuolustukseen liittyvää toimintaa
  • turvallisuuspoliittista toimintaa ja koulutusta
  • muuta koulutus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa
  • kokous- ja esitelmätilaisuuksia
  • harjoitus- ja kilpailutoimintaa
  • veteraani- ja sotilasperinteisiin liittyvää toimintaa
  • tiedotustoimintaa
  • yhteydenpitoa kaikkiin sidosryhmiin.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.