Etusivu

Senioriupseerien kerho on Helsingin Reserviupseeripiirin reserviupseerikerhojen 60-vuotta täyttäneiden jäsenten yhdistys. Senioriupseerien kerho on perustettu jatkamaan vuonna 1951 perustetun Veteraaniupseereiden kerhon perinteitä ja toimintatapoja siirtämällä toiminnan vetovastuu veteraaniupseereilta reservinupseereille.

Kerhossa on jäseniä noin 500 ja jäsenkunnassa on paljon erilaista osaamista niin reserviupseeritoiminnasta kuin yhteiskunnan ja talouselämän eri osa-alueita. Senioriupseerien kerho käyttää tätä osaamista tukemaan Suomen kokonaisturvallisuutta koskevaa keskustelua, laajentamaan sotahistoriamme ymmärrystä sekä kohottamaan yleistä maanpuolustushenkeä.

Kerho järjestää vuotuisen toimintasuunnitelmansa mukaisesti esitelmiä, ajankohtaisseminaareja, retkiä. Vuosiohjelma pyritään laatimaan siten, että toimintavuodeksi valittua teemaa voidaan käsitellä mahdollisimman laajasti eri näkökannoilta. Kuukausiesitelmien ja seminaarien alustajina ovat olleet maamme johtavat asiantuntijat yhteiskunnan eri osa-alueilta. Lisäksi Senioriupseereiden kerho pyrkii mahdollisuuksiensa mukaisesti julkaisemaan maanpuolustukseen ja sotahistoriaan liittyvää kirjallista materiaalia ja julkaisuja.
Senioriupseerien kerhon jäseneksi voi liittyä 60 vuotta täyttänyt Helsingin Reserviupseeripiirin aselaji- tai aluekerhon jäsen. Kerho ei peri jäsenyydestä erillistä jäsenmaksua.

Senioriupseereiden kerho hoitaa tiedottamisensa Helsingin Reservin Sanomien kerhopalstalla, sähköpostilla sekä erillisillä ilmoituksilla ja tukee aktiviteettejaan lehteen tuotettavilla artikkeleilla.

Senioriupseerien kerho ylläpitää kotisivujaan osoitteessa www.rul.fi/senioriupseerit .