Puheenjohtajan puheenvuoro

Hyvät yhdistyksemme jäsenet

Vuosi on vaihtunut ja elämme entisaikojen talvien kaltaista kunnon talvea pakkasen karnuillessa jopa kolmenkymmenen alapuolella. Viime maaliskuun Covid 19 -pandemian rantauduttua Suomeen, vaikutti se myös meihin vuoden aikana, esimerkiksi rajoittamalla toimintaamme ja elämäämme. Oman yhdistyksemme toimintaa on kuitenkin jatkettu ja jatketaan lähes normaaliin tapaan etä­yhteyksin ja turvatoiminn.

Helmikuussa 2020 Suomussalmella järjestettiin Kainuun jääkäri­pataljoonan valatilaisuus ja kalustonäyttely.

Vuoden vaihtuessa hallitus pysyi lähes entisellään yhden jäsenen vaihtuessa.

Suomussalmen reserviupseerit ry täytti 70 vuotta 27.1.2021. Mahdolliset juhlallisuudet on siirretty jo suosiolla syksyyn. Juhlavuonna kootaan uusi historiikki vuosilta 2011–2021. Tapahtumamuisteloita ja -kuvia noilta vuosilta otetaan mielellään vastaan.

Reserviupseeriliitto täyttää tänä kuluvana vuonna 90 vuotta. Jäseniä liitolla on n 27000 ja liittona se pyrkii ensisijaisesti johtaja- ja johtamiskoulutuksen kehittämiseen.

Myös vuosi 2020 oli juhlavuosi. RUK täytti 100 vuotta ja Reserviläisurheiluliitto 50 vuotta. Vuoden 2021 aikana järjestetään Reserviläisurheiluliiton juhlavuoteen liittyviä tapahtumia muun muassa Oulussa ja Joensuussa, joihin toivotaan osallistumista. RUK:n juhlallisuudet on siirretty kuluvan vuoden kesäkuulle.

Heinäkuulle 2021 siirtyneen Kainuun Rastiviikon liikenteen ohjaus sekä kilpailukeskuksen valvonta kuuluuvat reserviläisyhdistyksille. Toimin vastuullisena vetäjänä edellä mainitussa tehtävässä toivoen mahdollisimman monen kerhomme jäsenet osallistuvat talkoilemalla tapahtuman järjestämiseen. Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät tästä lehdestä.

Vuoden 2020 maanpuolustusteko -tunnustuksen saivat etämarssitapahtumat, jotka mah­dollistivat tapahtumaan osallistumisen omalla paikkakunnalla. Etämarssitapahtumat ovat tulevaisuuden tapahtumia, lähellä jäseniä ja nopeita järjestää. Saataisiinko etämarssi järjestettyä kuluvan vuoden aikana myös Suomussalmella?

Hyvät jäsenet, Reserviupseeriliiton sivuilta löytyy tiedotteita erilaisista liiton järjestämistä tapahtumista. Yhdistyksemme omilta sivuilta löytyy tietoa pienimuotoisemmista kilpailuista ja tapahtumista. Olkaapa siis kuulolla ja seuratkaa sivustoja aktiivisesti.

Hyvää ja liikunnallista reserviläisvuotta kaikille!

Suomussalmella 2.2.2021

Pertti Mulari

 

puheenjohtaja