Toiminta

Suomussalmen Reserviupseerien toiminta

Suomussalmen Reserviupseereiden toimin­nassa korostuvat sotilaallisten tietojen, taitojen ja kenttäkelpoisuuden ylläpito ja kehittäminen, sekä yhteydenpito yhdistyksen reserviupseereiden välillä. Ampumatoiminta on ollut yksi aktiivisimmista toimintamuodoista kautta vuosikymmenten. Aktiivisen liikunnan merkitystä on korostetusti tuotu esille eri toimintamuodoissa.

Toiminnastamme saa tarkemman tiedon Tiedostopankissa olevista 60n historiikistamme ja KIHO-lehdistä.