4.9.2021 Porrassalmi-ammuntakilpailu

PORRASSALMI-KILPAILU 4.9.2021

ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 4.9.2021 MIKKELI, KYRÖNPELLON AMPUMARATA

KILPAILUN TULOKSET (JULKAISTU 4.9.2021)

Tulokset joukkuekilpailu PORRASSALMI 4.9.2021

KILPAILUOHJEET JA ERÄJAKO (JULKAISTU 02.09.2021)

Porrassalmikilpailut 2020 – YLEISET OHJEET

PORRASSALMIKILPAILU 2021 OHJEET AMPUJILLE

01. Eräjako_Porrassalmikilpailu_2021

KILPAILUKUTSU LIITTEINEEN (JULKAISTU 03.08.2021)

1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA

Etelä-Savon Aluetoimisto järjestää Karjalan Prikaatin johtaman reserviläisten rynnäkkökivääriammuntakilpailun Etelä-Savon reserviläisille Kyönpellon ampumaradalla lauantaina 4.9.2021 klo 09.00 alkaen. Kilpailutoimisto sijaitsee Kyrönpirtissä. Kilpailun valmistelut toteutetaan perjantaina 3.9.2020 kello 17.00 alkaen.

2 JÄRJESTELYORGANISAATIO

Kilpailun johtajana ja kilpailutoimistossa toimii yliluutnantti Antti Hämäläinen. Kilpailun johtajan apulaisena toimii yliluutnantti Matti Mykrä. Ammuntojen johtajina ja toimitsijatehtävissä toimivat erikseen käsketyt ammunnanjohtajaoikeudet omaavat reserviläiset. MPK valitsee ammuntojen johtajat yhteistoiminnassa Suur-Savon reservipiirien toiminnanjohtajan kanssa.

3 SÄÄNNÖT JA VAROTOIMINTA

Kilpailun säännöt on esitetty asiakirjan liitteessä 1.

Kilpailussa käytettävä ampumaetäisyys on 150 metriä. Kilpailussa ammutaan ensin 3+3+4 kohdistuslaukausta, jonka jälkeen ammutaan 10 laukauksen kilpasarja.

Kilpailun varotoiminnassa noudatetaan Kyrönpellon ampumaratojen johtosääntöä 2015 HK960/22.12.2014 ja palvelusturvallisuudesta annettuja varomääräyksiä D1.2, D1.4, D2.1, D7.7, D7.5. Kilpailijoiden tulee huomioida seuraavat määräykset:
1. Kilpailu ammutaan järjestäjän varaamilla aseilla ja patruunoilla.
(rynnäkkökivääri 7.62 RK 62 ja yksi lipas).
Kuulosuojaimet lainataan ampujille ammunnan ajaksi. Kilpailijoita ei varusteta muilla puolustusvoimien varusteilla.

Joukkuekilpailu (-sarja):

Kilpailun sääntöjen mukaan kilpailujoukkueen muodostaa yhteensä viisi (5) ampujaa, joiden kaikkien on oltava samasta reserviläisyhdistyksestä (-järjestöstä). Saman joukkueen kaikki ampujat kilpailevat ilman eri ilmoittautumista myös henkilökohtaisessa sarjassa. Joukkueen jäsenet valitsevat keskuudestaan yhden henkilön joukkuueen johtajaksi / yhteyshenkilöksi, joka kootusti huolehtii koko oman joukkueensa ilmoittamisesta kilpailuun ja kootusti joukkueensa ilmoittautumisesta kilpailupaikalla toimistossa.

Henkilökohtainen kilpailu (-sarja):

Ampuja, joka osallistuu kilpailuun osana jotakin joukkuekilpailuun osallistuvaa kilpailujoukkuetta, osallistuu ja kilpailee samalla myös henkilökohtaisessa kilpailussa (-sarjassa.) Hänen osaltaan riittää, että hänet on ilmoitettu kilpailuun osana omaa kilpailujoukkuettaan, eikä hänen tarvitse enää erikseen ilmoittautua henkilökohtaiseen kilpailuun.

Kilpailun henkilökohtaiseen kilpailuun (-sarjaan) voi osallistua myös reserviläisyhdistyksen yksittäinen, ei minkään reserviläisyhdistyksen (-järjestön) joukkueeseen kuuluva reserviläinen. Henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvan yksittäisen kilpailijan tulee itse huolehtia itseään koskeva ilmoittautuminen kilpailuun ja kilpailupaikalla tehtävä ilmoittautuminen kilpailutoimistossa.

4 KILPAILUJEN OHJELMA

Kilpailujen alustava ohjelma on esitetty ohessa.
Lauantai 4.9.2021
– Kilpailutoimisto auki klo 07.30 – 15.00
– RK-ammunta 10 ls, 150 m rata
– erät klo 09.00, 11.00 ja tarvittaessa klo 13.00
– Palkintojen jako noin tunti viimeisen erän päättymisestä

5 ILMOITTAUTUMINEN

Reserviläisyhdistyksen kilpailujoukkueen ja siihen kuuluvien jäsenten ilmoittautuminen

29.08.2021 mennessä kilpailujoukueen johtaja/yhteyshenkilö kerää/kokoaa oman joukkueensa osallistujien tiedot, täyttää ne joukkueen yhteiselle ilmoittautumislomakkeelle (LIITE 2) ja lähettää kootusti koko kilpailujoukkueen osallistujien tiedot samalla ilmoittautumislomakkeella alla mainittujen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Kilpailujoukkueen jäseneksi ilmoitettu henkilö osallistuu ilman eri ilmoittautumista samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun/-sarjaan.

Reserviläisyhdistyksen yksittäisen jäsenen ilmoittautuminen

29.08.2021 mennessä yksittäinen kilpailuosallistuja täyttää omat tietonsa ilmoittautumislomakkeelle (LIITE 2) ja lähettää ilmoittautumislomakkeen alla mainittujen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Yksittäinen kilpailuosallistuja osallistuu vain henkilökohtaiseen kilpailuun/-sarjaan.

Ilmoittautumisten lähettäminen

Ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella (LIITE 2). Ilmoittautumisessa on mainittava osallistujan sotilasarvo, täydellinen nimi, syntymäaika, reserviläisyhdistys/vast. jota edustaa ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Ilmoittautumislomakkeet lähetetään sähköpostilla kilpailun johtajalle ylil Antti Hämäläiselle, antti.hamalainen@mil.fi , ja tiedoksi Suur-Savon Reservipiirien toiminnanjohtajalle osoitteeseen suursavon.reservipiirit@gmail.com sunnuntaihin 29.8.2021 kello 23.59 mennessä.

Jälki-ilmoittautumisia ei oteta huomioon.

Kilpailun johtajan apulainen laatii eräjaot ja lähettää ne ilmoittautumislomakkeessa mainittuun reserviläisyhdistysten/vast. sähköpostiin keskiviikon 1.9.2021 kuluessa.

Kilpailuihin voivat osallistua kaikki reserviläisjärjestöihin kuuluvat, varusmiespalveluksen suorittaneet, joilla on voimassa oleva todennettava vakuutusturva esimerkiksi:
– Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi
– Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilais-liitto.fi/ampumavakuutus
– Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa.
– Reserviläisliitto ry:n ottama ampumaurheiluvakuutus, joka koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry tai Reserviläisurheiluliitto ry ja joihin voivat osallistua re-serviläiset
– Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittävä).
– Työnantajan vakuutusturva.

Kilpailijoita ei käsketä kertausharjoitukseen tai kutsuta puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen.
Kilpailijoille ei ole asetettu yläikärajaa.

6 HUOLTO

Ammunnan johtaja vastaa ammunnan lääkintähuollosta. Kiireellisessä tapauksessa tukeudutaan Mikkelin keskussairaalaan. Yleinen hätänumero on 112.
Kilpailujoukkueet vastaavat huollostaan (ruokailut sekä tulo- ja paluukuljetukset) itse.
Järjestäjä varaa aseet (RK 7.62), lippaan, kuulosuojaimet, patruunat sekä ampuma-alustat.
Omien ratakaukoputkien käyttö on sallittua.

7 MUUT OHJEET

7.1 Saapuminen kilpailutoimistoon

Kulku ampumaradalle tapahtuu Jyväskylän tien kautta. Kilpailupaikalle saavuttaessa kilpailujoukkueiden ja yksittäisten kilpailijoiden on ensin ilmoittauduttava kilpailutoimistossa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan myös vakuutusturva kilpailijan allekirjoittamasta hyväksymislomakkeesta. Mikäli kilpailijalla ei ole hyväksyttävää vakuutusturvaa, hän ei pääse ampumaan kilpailussa.

7.2 Palkinnot

Kilpailutoimiston johtaja toimittaa joukkuekiertopalkinnon Kyrönpellon ampumaradalle, sekä valmistelee kolmelle parhaalle joukkueelle ja kuudelle parhaalle ampujalle puolustusvoimien viralliset mitalilevykkeet ja kunniakirjat.

7.3 Palkintojenjako

Palkintojenjako järjestetään Kyrönpellon ampumaradalla Kyrönpirtin edustalla välittömästi, kun viimeisen erän tulokset on saatu laskettua.

8 TULOKSET

Kilpailun johtaja lähettää viralliset tulosluettelot kilpailun sähköpostilla joukkueiden yhteyshenkilöille viimeistään viikon kuluessa kilpailusta.

9 LISÄTIEDOT

Kilpailuja koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Kilpailun johtaja yliluutnantti Antti Hämäläinen, p. 0299 436 353 antti.hamalainen@mil.fi

Toiminnanjohtaja Harri Skopa, p. 050 5349876 suursavon.reservipiirit@gmail.com

LIITTEET (alla mainitut tiedostot avautuvat liitteen nimeä klikkaamalla)

LIITE 1 – Porrasalmi kilpailun säännöt MR14804

LIITE 2 – Ilmoittautumislomake Porrassalmi 4.9.2021 MR14804

LIITE 3 – Osallistujan hyväksymislomake MR14804