Toiminnanjohtaja Juhani Sihvonen aloitti 1.1.2019

Tervetuloa Suur-Savon Reserviupseeripiiri Ry:n kotisivulle

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä
yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen
ja tukee valtakunnan turvallisuutta.

RUL:n tehtävänä on ylläpitää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, johtajakykyä ja valmiuksia sekä toimia reserviupseerikerhojen ja niiden jäsenten välisenä yhdyssiteenä.

RUL on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, urheilu- ja liikuntatoiminta, sekä
järjestö-, aatteellinen- ja perinnetoiminta. Urheilu- ja liikuntatoiminnassa korostuvat
sotilastaitoja kehittävät maastojotokset ja -harjoitukset sekä ammunta ja suunnistus.

RUL on ollut yhdessä puolustusvoimien sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen
kanssa voimakkaasti mukana kehittämässä vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta mm. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. RUL:n erityisen
kiinnostuksen kohteena on johtamis- jakouluttajakoulutus.

Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry. muodostuu 16 reserviupseerikerhosta. Kerhojen
yhteystiedot löytyvät sivustolta kohdasta Jäsenyhdistykset.