Tulta toukokuussa!

Tulta toukokuussa!

Tulta toukokuussa! on koko toukokuun 2024 käynnissä oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia  reserviupseeri- ja reserviläisyhdistyksiä kannustetaan järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kesken.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ampumasuoritukset kirjataan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä: Tulta toukokuussa! 2024 (surveypal.com) 

Vuonna 2023 Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin noin 850 000 laukausta.

Ammunnan teemawebinaari

Tulta toukokuussa! -tapahtuman aikana järjestetään myös webinaari ammuntaan ja sen harrastamiseen liittyen.

Varusteita ja aseen hankintaa käsittelevä webinaari järjestetään tiistaina 7.5.2024 klo 18–19. Webinaarista laitetaan jäsenistölle tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet huhti-toukokuun vaihteessa.

Lahjakorttien ja tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortteja sekä RUL & RES -tuotepalkintoja.

Reserviupseeriliiton jäsenten kesken arvotaan 3 x 100 euron arvoisia lahjakortteja sekä 7 x RUL -tuotepalkintoja. Reserviläisliitto suorittaa vastaavanlaisen arvonnan omien jäsentensä kesken.

Piirien ja yhdistysten suoritusperusteiset kannustintuet

Reserviupseeriliiton piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan aktiivisesti ottamaan osaa haastetapahtumaan ja mahdollisuuksien mukaan järjestämään ammuntatilaisuuksia. Reserviupseeriliitto palkitsee kolme aktiivisinta reserviläispiiriä prosenttiosuuksien mukaan suhteutettuna seuraavasti:

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

Yhdistyssarjoja on kaksi. Kolme aktiivisinta alle 150 jäsenen yhdistystä palkitaan seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

150 ja yli jäsenen yhdistykset seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki