Apurahojen hakeminen

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan säätiön hallitukselle.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä varoja

  • koulutus- ja julkaisutoimintaan
  • reserviupseerien toiminnan laajentamiseen ja tehostamiseen
  • erillisprojektien tukemiseen ja
  • uusien toimintamuotojen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin

Tukisäätiön apurahoja haetaan sähköisellä hakulomakkella, jonka löydät täältä. Säätiön apurahat ovat haettavissa 15.2., 15.5. 15.8. sekä 15.11.