Säätiön apurahat

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön myöntämät apurahat

 2005

 • Jyväskylän Reserviupseereille 500 € käytettäväksi koulutusyksikkö Puuman toimintaan erityisesti verkkokurssien kehittämiseen

2006

 • Reserviläisurheiluliitolle 1000 € reserviläisten kenttäkelpoisuuden parantamisohjelmaan erityisesti sähköisen kuntokortin kehittämiseen
 • Salon Seudun Reserviupseereille 500 € yhdistyksen 80-vuotishistorian tekemiseen

 2007

 • Iisalmen Reserviupseerikerholle 1000 €  kerhohuoneiston laajentamiseen (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)
 • Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirille 500 € historiikin tekemiseen
 • Riihimäen Reserviupseereille 500 € sääntökirjan painamista varten

2008

 • Kenttätykistökerholle 1000 € Tykkimiehen oppaan tekemiseen (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)
 • Helsingfors Svenska Reservofficersklubille 500 € historiikin tekemiseen
 • Tampereen Reserviupseereille 500 € Asevelimaja –projektiin

 2009

 • Ristiinan Reserviupseereille 500 € suomalaisen upseerikoulutuksen aloittajan, Yrjö Maunu Spregntportenin reliefiin (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)
 • Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirille 500 € piiritoimiston remonttiin

 2010

 • Kenttätykistökerho ry:lle 550 € juhlaseminaarikirjan valmistamiseen
 • Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry:lle 450 € Ensin täytyy kuolla – kirjaprojektin toteuttamiseen
 • Kymenlaakson reserviupseeripiiri ry:lle 750 € toimitilan remonttiin

Kaksi ensiksi mainittua apurahaa, yhteismäärältään 1000 euroa, muodostavat yhdessä Santavuoren – Karjalaisen apurahan

 2011

 • Kenttätykistökerho ry:lle 500 € Tykkimiehen opas 2012 valmistamiseen
 • Uudenmaan Reserviupseeripiirille ry:lle 500 € piirin historiikin tekemiseen (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)

 2012

 • Tapiolan Reserviupseereille 700 € toiminta-ampumaradan sähköistykseen (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)
 • Porvoon Reserviupseerikerholle 400 €  kerho- ja kokoustilan kuluihin
 • Veitsiluodon Reserviupseereille 400 € 60-vuotisjuhlajulkaisuun

2013

 • Kuopion Reserviupseerikerho ry historiikin tekemiseen 600 € (Santavuoren – Karjalaisen apuraha)
 • Oulun Reserviupseerikerho ry jäsenistön aktivointiin tähtäävän jäsentutkimuksen toteuttamiseen 550 €

2014

 • Riihimäen Reserviupseerit ry sisäampumaradan parannustöihin 1000 €
 • Päijät-Hämeen reseviupseeripiiri ry uuden toimitilan kunnostamiseen 1000 €. Edellä mainitut apurahat muodostavat Santavuoren-Karjalaisen rahaston apurahan.
 • RUK:n priimusten historiaa tutkivalle tutkijaryhmälle 500 €

2015

 • Satakunnan Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen tuki€ Talvisota –muistomerkkiin 500
 • Kurikan reserviläisjärjestötnostalgisen tykkinäytöksen tuottamiseen 500 €
 • Ylöjärven Reserviupseerit historiikin tekemiseen 500 €
 • Suonenjoen Reserviupseerikerho kunniavartiovarustukseen 400 €
 • Valkeakosken Reserviupseerikerho 75 –vuotisjuhlajulkaisun paino- ja jakelukustannuksiin 750 €
 • Merikarvian – Siikaisten Reserviupseerikerho perinnemuseon kalustoon 1250 €
 • Riihimäen Reserviupseerit monitorin hankintaan kerhotilaan 350 €
 • Mikkelin Reserviupseerit kantolipun hankintaan 435 €

2016

 • Logistiikkaupseerit ry:lle yhdistyksen reserviupseeritoiminnan kehittämiseen 200 €
 • Pargas Reservofficerare rf:lle historiikin painatuskuluihin 500 €
 • Voikkaan Reserviupseerikerho ry:lle  yhdistyksen oman plaketin valmistamiseen 200 €
 • Salon Seudun Reserviupseerit yhdistyksen historiikin valmistamiseen 1150 €
 • Myllykosken Reserviupseerit Kouvolan sotilaalliset muistomerkit –kirjan tekemiseen 500 €
 • Raskas patteristo 1:n perinneyhdistykselle Raskas patteristo 1:n tykkinäytökseen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 1500 €

2017

 • Kristiinan seudun Reserviupseerikerholle kunniavartiovarustuksen hankintaan 500 €
 • Loimaan Reserviupseereille historiikin tekemiseen 900 €
 • Töölön Reseviupseereille JR 200 perustamisen muistojuhlan järjestämiseen 200 €
 • Äännesseudun Reserviupseereille kantolipun hankkimiseen 500 €
 • Lohjan Reserviupseerikerholle kantolipun hankkiseen 500€
 • Porvoon Reserviupseerikerholle Saksiniemen Järjestyslipuston 100 -vuotisjuhlan järjestämiseen 300 €
 • Sulkavan Reserviupseereille panssariestemuistomerkin pystyttämiseen 300 €
 • Rautalammin Reserviupseerikerholle historiikin kirjoittamista varten 750 €