Yhteystiedot

Säätiön asiamies

Maj Janne Kosonen
Puh (09) 4056 2051, + 358 50 5810 819
Sähköposti: janne.kosonen (at) rul.fi

Postiosoite 

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö rs
c/o Suomen Reserviupseeriliitto ry
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki