Yhteystiedot

Säätiön toimitusjohtaja

Maj Janne Kosonen
Puh  050 5810 819
Sähköposti: janne.kosonen (at) rul.fi

Postiosoite

Suomen Reserviupseerien tukisäätiö rs
c/o Suomen Reserviupseeriliitto ry
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki