Isokaliiperiset

Raasi

Jäsenemme voivat hyödyntää Porin prikaatin Raasin (Pöytyällä) ja Säkylän ampumaratoja. Ennen ammuntaa ja sen jälkeen on ilmoittauduttava Porin prikaatin kenttäjohtajalle, puh 0299 441935.

Säkylässä on kahdeksan ampumarataa:

 • kaksi 25 metrin pistoolirataa (kummallakin 40 ampumapaikkaa)
 • kaksi 150 metrin kiväärirataa (20 ja 60 paikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (60 paikkaa)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (40 paikkaa)
 • 100 metrin liikemaalirata
 • 50 metrin ampumahiihtorata (30 paikkaa).

Raasissa on:

 • haulikkorata
 • 25 metrin pistoolirata
 • kaksi 150 metrin kiväärirataa
 • 300 metrin kiväärirata.

Raasin aluetta käyttävät Porin prikaatin lisäksi merivoimat sekä ampumaseurat ja yhdistykset.

Radoilla tulee ennen ammuntaa tehdä johtosääntöjen edellyttämät valmistelut. Ratakohtaisesti on nostettava ammunnasta varoittava punainen lippu ylös sekä kytkettävä päälle varoitusvilkkuvalot ja ampumakatosten päädyistä tauluille johtavat tiet suljettava tilapäispuomein. Taulut tulee sijoittaa aina niille varattuihin taulukehikoihin siten, että luodit osuvat taustavalleihin. Ammunnoissa on noudatettava ratakohtaisia ohjeita ja määräyksiä sekä ehdotonta siisteyttä. Ammunnan jälkeen on siivotta pois roskat, hylsyt ja käytetyt taulut sekä muut mahdolliset roskat. Omat ammutut ja reikäiset hylkyyn menevät taulut on vietävä ampumakatosten ulkopuolella oleviin isoihin roskasäiliöihin. Ratojen omia pieniä roskiksia ei saa niillä täyttää. Hyviin tapoihin kuuluu myös se, että ammunnan aikana radalla mahdollisesti käytössä ollut roskis myös tyhjennetään, radan takana olevaan isompaan roskikseen, riippumatta siitä onko siinä omia tai aikaisempien käyttäjien roskia.

Raisio

Ampumaan pääsee torstaisin ilmoittautumalla listalle. Hinta 15 €/kerta.

Salo

Radalle ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Yksin mennessä omat aseet ja taulut välttämättömiä. Hinta 5 €/kerta, maksetaan postilaatikkoon katoksessa. Muista kirjoittaa nimesi vihkoon.

Ampumapäivistä:

 • Ampumapäiville vaaditaan aina ennakkoilmoittautuminen.
 • Omia aseita saa ottaa mukaan, mutta niistä pitää ilmoittaa etukäteen ampupäivien järjestäjille.
 • Sääntöjä ja turvamääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.
 • Kannattaa pukeutua lämpimästi olosuhteet ja sää huomioiden
 • Ampumapäivistä ja niille ilmoittaumisesta ilmoitetaan ajankohtaista-sivulla.
.308 win kiväärin toiminnan kertaamista