Yhdistys ja jäsenyys

Vihdin Reserviupseerikerho ry:n tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti tiedotuksen ja kurssitoiminnan avulla, harjoittamalla koulutus– ja julkaisutoimintaa, ylläpitämällä sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa ja perinteen keräämistä ja tallentamista ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä upseeritaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna myös urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuudet.

Yhdistyksellämme on kunnia toimia läheisessä yhteistyössä vihtiläisten veteraanijärjestöjen kanssa eritoten Sotainvalidien veljesliiton Vihdin Osaston kanssa. Lisäksi toimimme yhdessä Vihdin Reservinaliupseerien ja Vihdin Maanpuolustusnaisten kanssa vihtiläisen maapuolustushengen ylläpitäjinä ja kehittäjinä.

Vihdin reserviupseerikerho ry säännöt

Ohessa Vihdin Reserviupseerikerho ry voimassa olevat säännöt: Vihdin_Reserviupseerikerho_ry_säännöt_28.11.2019.pdf

Jäseneksi liittyminen ja jäsentietojen muuttaminen:

Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi tai muuttaa jäsentietojasi täyttämällä ”Jäsenhakemus” -lomakkeen Reserviupseeriliiton internetsivulla.Kerho, johon haluat liittyä kohdasta valitse: VIHDIN RES.UPS.KERHO RY