Yhteistyössä

 

Puolustusvoimat
Suomen Reserviupseeriliitto
Uudenmaan reservipiirit 
Maanpuolustuskoulutus ry
Reservin Aliupseerit
Maanpuolustusnaiset
Vihdin kunta
Vihdin Seurakunta
Sotainvalidien Veljesliiton Vihdin osasto
Vihdin Rintamaveteraanit
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan Poliisilaitos
Kerhon toimintaa tukevat:
 
Starkki
Wizard Marketing Systems Oy