Ammunta

Tällä sivulla on tietoa yhdistyksen ampumatoiminnasta ja lähinnä käytännön tietoa sekä dokumenttipohjia yhdistyksen nimeämille ampuma-asekouluttajille.
________________________________________
Ampuma-asekoulutus

Todistus aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta

todistus_aktiivisesta_ampumaurheiluharrastuksesta

________________________________________
Ohjeita ampuma-asekouluttajalle

Kaikille, jotka ovat hankkineet käsiaseen 13.6.2011 jälkeen! Viiden vuoden lupa-aika on lopussa vanhimmilla luvilla. Huomioikaa siis seuraavaa. Ampuma-aselakia muutettiin tuolloin ja siinä on mukana tämä alla oleva pykälä:

**********
53 a §

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Luonnollisen henkilön, jolla on metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten 6 §:n 2 momentin 4—7 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle:

1) ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta;
2) riistanhoitoyhdistyksen antama todistus loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta harjoittamisesta; taikka
3) luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

***********

Eli 5 vuoden kuluttua käsiaseen hankkimisesta (joka hankittu 13.6.2011 jälkeen) pitää toimittaa joku edellä mainituista kolmesta todistuksesta lupaviranomaiselle (toistaiseksi voimassaolevat luvat).

Mikäli tarvitsette ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen niin sitä varten teidän tulee esittää ampuma-asekouluttajalle ampumapäiväkirjanne, jotta hän voi todistuksen kirjoittaa.

Poliisin ulkoinen ohje ampumaharrastuksen jatkumisen osoittamisesta, annettu 20.5.2016:

Ulkoinen ohje Ampumaharrastuksen jatkumisen osoittaminen ampuma-aselain mukaan

Ampuma-asekouluttaja ja harrastustodistus:

aakouluttaja_tietoa

________________________________________
Ampumapäiväkirjat suoritusten kirjaamiseen

Yhdistyksellä on painatettuna nelivärisiä n. 40 lehtisiä vihkoja ampumasuoritusten kirjaamiseen. Päiväkirja on hyvä apu mm. todistettaessa harrastuneisuutta uutta aselupaa haettaessa. Suunnittelussa on ollut mukana eri ampumalajien harrastajia ja sen tarkoitus on toimia nimenomaan kaikkien ampumasuoritusten kuin myös toimitsijatehtävien kirjaamisessa. Jokaisen sivun taustapuolella on myös tilaa vapaamuotoiseen kirjaamiseen esimerkiksi kohdistustietojen tai iskemien merkkaamiseen.
Vihkoja voi ostaa ampumavastaavilta hintaan 7€ / kpl.
Muista pyytää hyväksymismerkintä ampumasuorituksen jälkeen päiväkirja merkintään. Näin saat automaattisesti todisteen suorituksen todellisuudesta.
Alla linkki kuvaan päiväkirjan kannesta ja sivujen ulkoasusta.
ampkirja