Jotokset

YRU järjestää ja on mukana erilaisissa jotoksissa. Tältä sivulta ja alasivuilta löydät tietoa jotoksista, ilmoituksia ja lisätietoja. Myös järjestettyjen jotoksien tulokset julkaistaan täällä.

____________________________

Pikku-Ahvenisto

____________________________

Kevätyön Koukkaus

____________________________

RASTIKORTIT

Jotoksen järjestäjille olisi suotavaa tehdä rastinsa yhteneville pohjille. Ohessa mallirasti ja rastikorttipohja jota voidaan käyttää. Muuta muuttuvat tiedot sekä rastinmukainen tehtäväkäsky. Tiedostomuoto on *.docx joka aukeaa uudemmilla MS Office Wordeilla (ver. 2010 –>).

1. sivu on tehtäväkäskyosuus, jossa mainitaan vain tärkeimmät tiedot ja rastin tehtävä. Rastikortti annetaan kilpailevalle partiolle sen saapuessa rastille. Tehtäväkäskyn tulee olla sellainen että partio voi rastin sen perusteella suorittaa. Varmista siis ettei tehtäväkäsky ole puutteellinen arvosteluperusteisiin verraten.

2. sivu on tehtävä- ja arvostelukortti, jossa on kirjattuna sama tehtäväkäsky identtisenä kuin sivulla 1, mutta lisäksi luetellaan arvosteluperusteet sekä niistä saatavat pisteet. Tehtävä- ja arvostelukorttia käyttää rastihenkilöstö seuratessaan ja arvostellessaan partion suoritusta. Lyhyesti tässä on oikeat vastaukset. Sitä ei anneta partiolle!

3. sivu on tulosliuska. Tämä sivu räätälöidään tarpeen mukaan siten että arvostelijan on helppo nopeatempoisellakin rastilla merkitä partion keräämiä pisteitä eri suoritteista. Listan tulee olla yhtenevä sivu 2 arvosteluperusteisiin. Tuloskortti täytetään joko suorituksen edetessä tai koontilistana siirrettäessä arvostelu muista muistiinpanoista. Tämä palautetaan siistinä ja selvästi kirjoitettuna tulospalveluun! Varmista että merkinnöissä ei ole tulkinnanvaraa! Myöskään tätä korttia ei anneta partiolle.

Varmista rasti-, arvostelu- ja tuloskorttien sääsuojaus ennen siirtymistä pitämään rastia. Partio, rastimies ja tulospalvelu ei tee mitään kortilla jota ei voi selkeästi lukea!

RASTIKORTTIPOHJA