Vuosikokoukset

HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY SYYSKOKOUS

Aika                                          Torstai 19.11.2020 klo 18.00

Paikka                                      Wanha Veteraani     Kokoustila.

Tilaisuuden avaus                Puheenjohtaja Ilkka Rämä

Kokouskahvit

SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Hyväksytään kokouksen asialista.
 3. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma.
 4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021
 5. Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 9. Valitaan vuodelle 2021 kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet.
 10. Päätetään sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 11. Päätetään sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin.
 12. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liittokokouksiin.
 13. Päätetään siitä, tiedotusvälineissä sääntöjen 9§:n 3. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava.
 14. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7)  päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäviksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 pykälässä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
 1. Kokouksen päättäminen.

Hallitus