Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta

 Nuoli – lehti toimii kerhomme virallisena tiedotuslehtenä ja ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2019 Nuoli lehden numerot 1 ja 3 julkaistaan paperisena sekä pdf muodossa ja numerot 2 ja 4 vain pdf muodossa.

Kerhomme jäsenten kirjoitukset ovat tervetulleita Nuoli lehteemme.  Kerhomme jäsenet saavat myös Kymen Salpa ja Reserviläinen lehdet.

Maanpuolustusjärjestöillä on yhteisesti maksettu vuosi ilmoitus Kymen Sanomien järjestöpalstalle, jossa ilmoitetaan kerhomme ammunnoista, esitelmistä jne. sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen tapahtumista.

Nuoli 1 2020

Nuoli 4 2019

Nuoli 3 2019

Nuoli 2 2019

Nuoli 1 2019_ (1)