Toiminta

 

Haminan Reserviupseerikerho ry tarjoaa jäsenilleen loistavat mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää ampuma- ja liikuntaharrastuksia. Kerhomme paikkakunnan huomioiden olemme etuoikeutetussa asemassa, kiitos siitä Resrviupseerikoulun ja Haminan varuskunnan.

Jäsenistön ampuma- ja liikuntaharrastuksen ylläpitämiseksi ampumatoiminnasta vastaava tekee yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa, huomioiden erityisesti MPK:n tarjoamat ampuma koulutustilaisuudet, sekä lääninkomentajan RK – ammunnat.

Tähän toivotaan erityisesti kerhomme jäsenten osallistuvan.