Vousikokoukset

HAMINAN RESERVIUPSEERIKERHO RY KEVÄTKOKOUS 2019

28.3.2019 klo 18.00 Sotilaskodin yläkerta kokoustila, Kadettikoulunkatu 5, 49400 Hamina

Tilaisuuden avaus      Puheenjohtaja             Ilkka Rämä
Kokousesitelmä          Yliluutnantti                Visa Laitinen       Mitä on elektroninen sodankäynti

KEVÄTKOKOUKSEN ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen asialista.
5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018.
6. Esitetään tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
8. Päätetään muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta
kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.
9. Kokouksen päättäminen.

Huom. Yliluutnatti Visa Laitinen on puolusvoimien palveluksessa oleva kerhomme jäsen