Toiminta

Itä-Helsingin Reserviupseerit ry järjestää jäsenistölleen toimintaa, johon osallistumalla voit kehittää sotilaallisia valmiuksiasi. Keskeisiä toimintamuotoja ovat ampuma– ja maastotoiminta, perinnetoimintaa unohtamatta.

IHRU ry:n yhteistyökumppaneita ovat Suomen Reserviupseeriliitto, Helsingin Reserviupseeripiiri sekä alueellinen veljeskerhomme Itä-Helsingin Reserviläiset.