Viestintä

IHRU viestii jäsenilleen aktiivisesti käyttäen sekä perinteisiä kanavia että sosiaalista mediaa.

Yhdistys tiedottaa tulevista tapahtumista sähköpostitse, Reservin sanomissa sekä IHRU:n sisäisessä Facebook-ryhmässä. Lisäksi yhdistyksen sisäisessä viestinnässä hyödynnetään pienempiä Whatsapp-keskusteluryhmiä, joihin jäsenet voivat liittyä mielenkiintonsa mukaan. Keskusteluryhmiä ovat mm.

Tiedustelut liittyen Whatsapp-keskusteluryhmiin voi lähettää osoitteeseen [email protected]