Vuoden 2019 tapahtumia

Syyskokous ja kerhoilta  12.11.2019

Karhulan Reserviupseerikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 12.11.2019 Viirinkallion Korsussa.

Kokouksessa käsiteltiin säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi hallituksen esitys kerhon uusiksi säännöiksi RUL:n mallisääntöjen pohjalta.

Kokousillan alussa sotatieteen tohtori, kapteeni Antti Paronen maasotakoulusta piti väitöskirjaansa perustuvan esitelmän. Esitelmä on luettavissa tästä linkistä: Globaali jihadistinen liike

Kerhoilta 24.10.2019

Karhulan Reserviupseerikerhon kerhoilta pidettiin torstaina 24.10.2019 klo 19.00 Viirinkallion korsussa. 

Pääesikunnan viestintäosastolta viestinnän suunnittelija, reservin kapteeniluutnantti Anna-Maria Länsimies piti esitelmän aiheesta: ”Puolustusvoimien viestintä 2020-luvun informaatioympäristössä”. Esityksessä kuvataan varautumista mm. kybersotaan eli internetliikenteen häirintään ja vakoiluun.

Esitys on luettavissa tästä linkistä: Puolustusvoimien viestintä

Kerhoilta 10.9.2019

Karhulan Reserviupseerikerhon kerhoilta pidettiin tiistaina 10.9.2019 klo 19.00 Viirinkallion korsussa.

Tilaisuudessa esitelmöi EVL Heikki Tiilikainen aiheesta: ”Voimasuhteiden vallankumous globaalissa turvallisuusympäristössä ”.

Kerhoilta 23.5.2019

Karhulan Reserviupseerikerhon kerhoilta pidettiin torstaina 23.5.2019 klo 19.00 Viirinkallion korsussa. Tilaisuudessa esitelmöi maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas aiheena ”Maavoimat ajankohtaista”. Esitelmä on luettavissa tästä linkistä: Maavoimat osana puolustusvoimia

Kerhoilta 24.4.2019

Karhulan Reserviupseerikerho ry:n kerhoilta pidettiin keskiviikkona 24.4.2019 Viirinkallion Korsussa. Kerhomme jäsen EVL Yrjö Helanen piti esitelmän: ”Tarkkailijana Jom Kippur -sodassa”.

Yrjö Helanen esitelmöi

Reserviupseerikerhon hallitus kokoontui kerhoillan yhteydessä. Kerhon sihteeri komentaja Timo Seppälä kirjaa tapahtumat pöytäkirjaan

Talvisotailta ja kevätkokous 13.3.2019

Karhulan Reserviupseerikerho ry:n perinteinen Talvisotailta ja kevätkokous pidettiin Viirinkallion Korsussa. Tilaisuuden alussa kuultiin everstiluutnantti Tuomo Hirvosen esitelmä “Talvisodan ihme – voisiko se toistua?”. Esitelmä on luettavissa tästä linkistä: Tie talvisotaan

Tuomo Hirvonen esitelmöi

Kerhon puheenjohtaja Markku Saastamoinen esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen

Kerhoilta 14.2.2019

Karhulan Reserviupseerikerho ry:n kerhoilta pidettiin 14.2.2019 Viirinkallion Korsussa. Karhulan teollisuuspuiston toiminnanjohtaja Hannu Oksanen esitelmöi aiheesta: ”Karhulanniemen näkymiä”.

Kerhoilta 24.1.2019

Karhulan Reserviupseerikerho ry:n kerhoilta pidettiin torstaina 24.1.2019 Viirinkallion Korsussa. Turvallisuuskomitean yleissihteeri, EVL Jari Kielenniva  esitelmöi aiheesta: ”Kansallinen varautuminen kriiseihin”. Esitelmä on luettavissa tästä linkistä: Kansallinen varautuminen kriiseihin

Rankin linnakesaarelle ollaan valmistelemassa Perinne- ja Historiapajaa työnimellä

Perinne- ja historiapajan tarkoituksena on Itä-Suomenlahden sotaisan historian ja rannikkopuolustuksen tuntemuksen lisääminen sekä linnakekulttuurin muistaminen.
Pajassa kerrotaan historiasta ja taotaan uusia kertomuksia. Painopistealueena on Kotkan edustan merialue.

Etenemme kaukaa historiasta Ruotsinsalmen taistelujen ja merilinnoituksen kautta kylmän sodan valmiustehtäviin ja aina nykyhetkeen saakka. Isänmaallisten sotiemme taisteluista korostamme erityisesti Suursaaresta kohti Kotkaa lähteneen hyökkäyksen torjuntaa 1940, Suursaaren takaisinvaltausta 1942 ja Suursaaren puolustustaistelua 1944.

Tarkoituksen toteuttamiseksi tuotamme seinätauluja, tietoiskuja ja esitelmiä ja keräämme aiheeseen liittyvää esineistöä ja julkaisuja. Historian esittelemisen lisäksi pyrimme saamaan
historian elämään.

Luonnonkaunis Rankin linnakesaari tarjoaa erinomaiset puitteet retkeilyyn ja vaikka useamman päivän seminaareille. Suunnitellun vastuujaon mukaan Kotkan Saaret Oy tarjoaa tarvittavat
toimitilat ja muut fasiliteetit. Projektin vetäjänä toimii historiaopas Pertti Huhtanen. Edellytyksenä on kuitenkin tarvittavan taloudellisen ja muun tuen saanti.

Suunniteltu perustamisvaiheen aikajänne on kolme vuotta. Toiminnan mahdollisesti päättyessä tai toimintaedellytysten muuttuessa tarjotaan
kertynyt materiaali vastaavaa tarkoitusta parhaiten edustavalle taholle.

Ehkä tästä vielä kehittyy

Kerron mielelläni lisää.
Pertti Huhtanen
t.fi
+358 40 581 0000

RT-RAUTAA Historia-aiheita

RT-RAUTAA

AA-RT-RAUTAA-Taisteluesimerkki-Kolme kuvaa