Jäsenyys

Yhdistyksemme jäseneksi voivat liittyä kaikki Suomessa upseerikoulutuksen saaneet henkilöt.

Liittymällä jäseneksi olet myös oikeutettu Suomen Reserviupseeriliiton ja Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenetuihin sekä pääset osallistumaan Reserviläisurheiluliiton kilpailuihin.

Jäseneksi voit liittyä Suomen Reserviupseeriliiton jäsenhakemuslomakkeella.

Jäsenmaksu 2020

Vuoden 2020 jäsenmaksu on 50,00 euroa ja nuorisojäsenmaksu (alle 28v) 18,50 euroa. Jäsenmaksu koostuu neljästä osasta:

  1. Kanta-Helsingin Reserviupseerien osuus 16,00 euroa (nuorisojäsen 1,00 euroa), joka käytetään yhdistyksemme omaan toimintaan.
  2. Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmaksuosuus 14,00 euroa (nuorisojäsen 6,00 euroa), joka käytetään liiton palveluiden ylläpitoon.
  3. Suomen Reserviupseeriliiton lehtimaksuosuus 8,50 euroa (nuorisojäsen 8,50), jolla kustannetaan Reserviläinen-lehti.
  4. Helsingin Reserviupseeripiirin osuus 11,50 euroa (nuorisojäsen 3,00), joka käytetään piirin palveluiden tuottamiseen sekä Helsingin Reservin Sanomat-lehteen.