Seurakallion laavu

Sijaitsee Klaukkalassa Luhtajoen itärinteen päällä Klaukkalan jäteveden puhdistamon kohdalla joen itäpuolella.