Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry (ORUP) on yksi Suomen Reserviupseeriliiton kahdestakymmenestä piiristä. Se toimii kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen maanpuolustusjärjestöjen yhdyssiteenä. Toiminta-alueena Opiskelijain Reserviupseeripiirillä on koko Suomi.

ORUP:n tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, edistää jäsenyhdistysten välistä tiedonvälitystä sekä toimia isänmaan sekä jäsenyhdistystensä yhteisen edun ajajana Reserviupseeriliitossa.  ORUP toimii siis jäsenkerhojensa kautta, jotka järjestävät myös piirin kokoontumiset ja tapahtumat. Kokoontumiset ovat olleet yleensä viikonlopun kestäviä ja niihin on sisällytetty kerhojen välisiä kilpailuja kokousten lisäksi. Mittavin vuosittainen oheistapahtuma on piirin oma sotilaspartiokilpailu, jossa partiot ottavat mittaa toisistaan niin sovelletussa ammunnassa, kalustontunnistuksessa ja tetsaamisessa kuin akateemisessa ongelmanratkaisussa ja vahvojen tieteiden teoriassa. ORUP:ssä on erinomainen mahdollisuus tavata muiden samankaltaisten kerhojen edustajia ja keskustella toiminnan kehittämisestä.

Harvassa suomalaisessa yhteisössä on yhtä vaivatonta tutustua nuoriin ja määrätietoisiin akateemisiin reservinupseereihin kuin ORUP:ssä.