Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry

Ilmoittaudu 50-vuotisjuhlaamme Vaasassa 17.11. seuraavalla linkillä:
Ilmoittautuminen vuosijuhlaan

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry (ORUP) on yksi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) kahdestakymmenestä piiristä. Piiri toimii valtakunnallisesti ja sen jäsenyhdistykset käsittävät maamme 9 korkeakoulupaikkakuntaa. Piiri poikkeaa muista liiton piireistä juuri valtakunnallisuutensa vuoksi, ja siinä, että henkilö voidaan hyväksyä jäseneksi sotilasarvosta riippumatta. Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä vain opiskelijat.

ORUP:n tehtävänä on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, edistää niiden välistä tiedonvälitystä sekä toimia opiskelijareserviläisten edun valvojana toimintaympäristössään. ORUP järjestää vuosittain valtakunnallisia tapahtumia jäsenyhdistystensä jäsenille, kuten piirinmestaruuskilpailut sotilaspartiotaidossa ja SRA:ssa, sotilaallisia maastoharjoituksia sekä tutustumisvierailuja kotimaassa ja ulkomailla. Pääosa piirin tapahtumista järjestetään kuitenkin paikallisesti jäsenyhdistysten kautta, jolloin aktiivisuus ja tapahtumavalikoima vaihtelee alueittain.

Piirihallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa isännöivän yhdistyksen vaihdellessa. Keväällä ja syksyllä tavallisesti 2. ja 4. kokousviikonlopun yhteydessä järjestetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Lisäksi kevätkokouksen yhteydessä järjestetään edellä kuvattu PM-partiotaitokilpailu, jonka lajivalikoima mukailee RESUL:n jotoksia.

ORUP:n kautta on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua muihin maanpuolustusaatetta kannattaviin nuoriin, olla mukana tapahtumissa niin osallistujana kuin järjestäjänä  ja halutessaan vaikuttaa myös liittotason toimintaan.

Piirin tapahtumiin liittyviä kuluja varten ovat ohessa ladattavaksi lomakkeet ja ohjeet:
Matkakorvausten ohje
Matkakorvauslomake
Kulukorvauslomake