Kokousten päätöksiä

Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous 13.1.2022

Yhdistyksen hallitus kokoontui 13.1. etänä järjestäytymiskokoukseen. Kokouksessa mm. valittiin toimihenkilöt vuodelle 2022: