Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 18.11.2020

Raision Reserviupseerit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toiminnan painopistealueet.

Vuoden 2021 painopistealueet ovat Reserviupseeriiiton linjausten mukaisesti:

  1. Juhlavuoden tapahtumat: RUL 90 vuotta ja Reserviupseerikoulu 100 vuotta
  2. Liiton kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen
  3. Vapaaehtoisen maanpuolustus- ja varautumistoiminnan edistäminen ja edunvalvonta (mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki, ampuma-aselaki)
  4. Liiton koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittäminen

Reserviupseeriliiton arvot ovat: Isänmaallisuus, Vastuuntuntoisuus ja Vapaaehtoisuus.

Reserviupseeriliitto on asettanut piirille tavoitteet vuodelle 2021:

Piiri toteuttaa perustehtäväänsä ohjaamalla yhdistysten toimintaa ja luomalla toimintaedellytyksiä yhdistysten toiminnan mahdollistamiseksi, hankkimalla varoja, pitämällä yhteyttä tukijoihin ja yhteistyökumppaneihin sekä toimintaa ohjaaviin liittoihin. Piiri ylläpitää toimintaansa tukevaa viestintäjärjestelmää ja piirilehteä sekä tukee yhdistyksiä hallintopalveluissa.

Vuoden 2021 aikana määritellään ja toimeenpannaan piirin uusi erillinen strategiasuunnitelma tulevien vuosien toiminnan kehittämiseksi. Vuoden tavoitteena on myös piirin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja vuoropuhelun lisääminen ja kehittäminen. Erityisesti pyritään edelleen parantamaan piirien toimikuntien ja yhdistysten välisen molempaan suuntaan tapahtuvan yhteyttä.

Toteutetaan puolustusvoimien suunnitelmassa ”Reservin koulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutussuunnitelma” olevat esitykset reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen tehtäviksi:

1. Tiedottavat jäsenistölleen reservin koulutuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta ja sen kehittämisestä

2. Rekrytoivat henkilöitä Maanpuolustusyhdistyksen kouluttajiksi, aselajikouluttajiksi ja testaajiksi sekä

3. Tukevat aluetoimistojen johtamaa henkilöstön sijoittamista sodan ajan tehtäviin tunnistamalla osaajia ja tekemällä suosituksia henkilön osaamisen, toimintakyvyn ja halukkuuden tunnistamiseksi

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat tiedotteet sähköpostilla, internet kotisivut https://www.rul.fi/raisio/ , Facebook ja piirilehti Parivartio.

Yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tarjoaa sotilaallista koulutusta reserviläisille, kouluttaja- ja johtamiskoulutusta, varautumiskoulutusta yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten ja turvallisuuden kansalaistaitoja.

Reserviupseeriliitto on MPK:n jäsenjärjestö. Täten MPK on Reserviupseeripiirin koulutusorganisaatio. Jäsenyhdistysten henkilöitä kannustetaan osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaan sekä liittymään Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin toimijoihin.

Ammunta ja maastourheilu sekä fyysisen kunnon ylläpito

Piirissä järjestetään ampuma- ja maastourheilussa Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteisiä piirinmestaruuskilpailuja yhteensä 13 lajissa. Kilpailujen järjestäjinä toimivat yhdistykset. Piirissä voidaan järjestää muitakin kilpailuja. Niillä ei ole piirinmestaruuskilpailun arvoa.

Kaikkiin Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuihin pyritään lähettämään piirin joukkue.

Järjestetään ja osallistutaan Raision reserviläisyhdistysten välisiin kilpailuihin. Kehitetään kilpailuyhteistyötä Naantalin reserviläisyhdistysten kanssa.

Veteraani- ja perinnetyö sekä hengellinen toiminta

Yhdistys on mukana alueen veteraani- ja veteraaniperinnetyössä. Veteraanityön rakenteet muuttuvat hieman ja olemme mukana tukemassa uutta toimikuntaa.
Osallistutaan veteraanijärjestöjen kanssa vuoden aikana perinteiseen Veteraanikeräykseen. Jäseniä suositellaan tukemaan Raision veteraaniyhteisön toimintaa sekä avustamaan yksittäisiä veteraaneja.

Piirien yhteinen perinnetoimikunta tuottaa yhdistyksille aineistoja perinne- ja veteraanityöstä yhteistoiminnassa viestintätoimikunnan kanssa.Osallistutaan reserviläisjärjestöjen kirkkopyhän järjestelyihin.

Osaamistoiminta ja nuorten toiminnan tukeminen

Järjestetään koulutustapahtumia yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin ja mahdollisesti muiden maanpuolustusyhdistysten sekä -kiltojen kanssa.

Vuoden painopiste tulee olla nuorille suunnatussa koulutuksessa.

Järjestetään toimintapäivä.

Yhdistyksen hallitukseen valitaan nuorten asioista vastaava henkilö, joka aktivoi nuoria jäseniä. Järjestetään nuorille suunnattuja tapahtumia. Tapahtumien suunnitellussa on käytettävä nuoria jäseniä. Tapahtumien sisältö täytyy olla sellainen, että nuoret jäsenet kokevat tapahtuman houkuttelevaksi.

Varataan nuorten ryhmän käyttöön toimintamääräraha.

Talous

Reserviupseeriliiton nuorisojäsenten (alle 28-vuotiaiden) jäsenmaksu on 18,50 €. Tästä Reserviläinen -lehden osuus on 8,50 €, liiton 7 € (ehdotus), piirin 1 € ja yhdistyksen 2 €. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri maksaa Parivartio -lehden nuorisojäsenille.

Varsinaisen ja kannatusjäsenen liittomaksu on 16 € (ehdotus), piirimaksu 4,50 € ja Reserviläinen lehti 8,50 €, piirilehti 5,50 € sekä yhdistys 2,50 € eli yhteensä 37,00 €.

Yhdistys maksaa kunniajäsenten (2) jäsenmaksut.

Yhdistyksessä on 103 varsinaista jäsentä, 11 nuorisojäsentä, 2 kunniajäsentä ja 1 kannatusjäsen eli yhteensä 117 jäsentä.

Järjestötoiminta

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti eli kevätkokous maaliskuun aikana ja syyskokous viimeistään joulukuun 15.päivänä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 – 10 kertaa. Tarvittaessa hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia.

Teemme yhteistyötä ainakin Raision Sotaveteraanien, Sotainvalidien Veljesliiton Maskun – Raision yhdistyksen, Raision Reserviläisten, Raision Reservin Upseerien naisten ja Naantalin reserviläisjärjestöjen kanssa.

Jäsenhankinta ja – huolto

Jäsenhankinnan lisäksi pidetään huolta myös uuden jäsenen mukaan ottamisesta. Uuteen jäseneen on otettava heti liittymisen jälkeen otettava yhteyttä ja kerrottava yhdistyksen toiminnasta.

Piirissä järjestetään vuonna 2021 jäsenhankintakilpailu, jossa kolme parasta jäsenhankkijaa palkitaan Reserviupseeriliiton kenttäkaupan (vast.) tuotteilla. Sen tuloksia laskettaessa otetaan huomioon jokainen vuoden 2021 aikana jäsenmaksunsa ensimmäisen kerran maksanut uusi jäsen.

Toimintakalenteri

Toiminta 2021

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta tähän toimintasuunnitelmaan saattaa olla odotettavissa muutoksia. Toimimmekin aina vastuullisesti viranomaismääräykset huomioiden.

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu – elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

 

Hallitus