Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 21.10.2021

Raision Reserviupseerit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toiminnan painopistealueet.

Vuoden 2022 painopistealueet ovat Reserviupseeriiiton linjausten mukaisesti:

  1. Kolmivuotissuunnitelman päivittäminen ja Jyväskylän liittokokous
  2. Vapaaehtoisen maanpuolustus- ja varautumistoiminnan edistäminen ja edunvalvonta (mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki, ampuma-aselaki, puolustusselonteko)
  3. Toimintakyvyn ja ampumataidon kehittäminen
  4. Liiton koulutustoiminnan ja viestinnän kehittäminen

Reserviupseeriliiton arvot ovat: Isänmaallisuus, Vastuuntuntoisuus ja Vapaaehtoisuus.

Reserviupseeriliitto on asettanut yhdistykselle tavoitteet vuodelle 2022:

Tavoitteita jäsenten toiminnalle vuonna 2022:

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat tiedotteet sähköpostilla, internet-kotisivut https://www.rul.fi/raisio/ , Facebook ja piirilehti Parivartio.

Yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) tarjoaa sotilaallista koulutusta reserviläisille, kouluttaja- ja johtamiskoulutusta, varautumiskoulutusta yhteiskunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten, sekä turvallisuuden kansalaistaitoja.

Reserviupseeriliitto on MPK:n jäsenjärjestö. Täten MPK on Reserviupseeripiirin koulutusorganisaatio. Jäsenyhdistysten henkilöitä kannustetaan osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaan sekä liittymään Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin toimijoihin.

Ammunta ja maastourheilu sekä fyysisen kunnon ylläpito

Piirissä järjestetään ampuma- ja maastourheilussa Reserviupseeripiirin ja Reserviläispiirin yhteisiä piirinmestaruuskilpailuja yhteensä 13 lajissa. Kilpailujen järjestäjinä toimivat yhdistykset. Piirissä voidaan järjestää muitakin kilpailuja, mutta niillä ei ole piirinmestaruuskilpailujen arvoa.

Järjestetään ja osallistutaan Raision reserviläisyhdistysten välisiin kilpailuihin. Kehitetään kilpailuyhteistyötä Naantalin reserviläisyhdistysten kanssa.

Veteraani- ja perinnetyö sekä hengellinen toiminta

Yhdistys on mukana alueen veteraani- ja veteraaniperinnetyössä. Veteraanityön rakenteet ovat muuttuneet hieman ja olemme mukana tukemassa uutta toimikuntaa.

Osallistutaan veteraanijärjestöjen kanssa vuoden aikana perinteiseen Veteraanikeräykseen. Jäseniä suositellaan tukemaan Raision veteraaniyhteison toimintaa sekä avustamaan yksittäisiä veteraaneja.

Piirien yhteinen perinnetoimikunta tuottaa yhdistyksille aineistoja perinne- ja veteraanityöstä yhteistoiminnassa viestintätoimikunnan kanssa.

Osallistutaan reserviläisjärjestöjen kirkkopyhän järjestelyihin.

Osaamistoiminta ja nuorten toiminnan tukeminen

Markinoidaan piirin järjestämiä koulutustapahtumia yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin ja mahdollisesti muiden maanpuolustusyhdistysten sekä -kiltojen kanssa.

Vuoden painopiste tulee olla nuorille suunnatussa koulutuksessa.

Järjestetään toimintapäivä.

Yhdistyksen hallitukseen valitaan nuorten asioista vastaava henkilö, joka aktivoi nuoria jäseniä. Järjestetään nuorille suunnattuja tapahtumia. Tapahtumien suunnitellussa on käytettävä nuoria jäseniä. Tapahtumien sisältö täytyy olla sellainen, että nuoret jäsenet kokevat tapahtuman houkuttelevaksi.

Varataan nuorten ryhmän käyttöön toimintamääräraha.

Talous

Reserviupseeriliiton nuorisojäsenten (alle 28-vuotiaiden) jäsenmaksu on 18,50 €. Tästä Reserviläinen -lehden osuus on 8,50 €, liiton 7 €, piirin 1 € ja yhdistyksen 2 €. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri maksaa Parivartio -lehden nuorisojäsenille.

Varsinaisen ja kannatusjäsenen liittomaksu on 16 €, piirimaksu 4,50 € ja Reserviläinen lehti 8,50 €, piirilehti 5,50 € sekä yhdistys 2,50 € eli yhteensä 37,00 €. Kannatusjäsenen yhdistyksen osuus on 4,50 € ja muut maksut samat kuin varsinaisella jäsenellä, eli 39,00 €.

Yhdistys maksaa kunniajäsenten (2) jäsenmaksut.

Yhdistyksessä on 124 varsinaista jäsentä, 13 nuorisojäsentä, 1 (2) kunniajäsen ja 1 kannatusjäsen eli yhteensä 139 jäsentä.

Tärkeä tulonlähteemme on ollut Raision seurakunna tuki yhdistyksellemme vastineena rippileirien yövalvonnoista. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen ja kannustamme jäseniä osallistumaan siihen laaja-alaisesti, jotta valvontakuorma jakaantuu tasaisesti.

Järjestötoiminta

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti eli kevätkokous maaliskuun aikana ja syyskokous viimeistään joulukuun 15.päivänä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 – 10 kertaa. Tarvittaessa hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia.

Teemme yhteistyötä ainakin Raision Sotaveteraanien, Sotainvalidien Veljesliiton Raision – Maskun osaston, Raision Reserviläisten, Raision Reservin Upseerien naisten ja Naantalin reserviläisjärjestöjen kanssa.

Jäsenhankinta ja – huolto

Jäsenhankinnan lisäksi pidetään huolta myös uuden jäsenen mukaan ottamisesta. Uuteen jäseneen on otettava heti liittymisen jälkeen otettava yhteyttä ja kerrottava yhdistyksen toiminnasta.

Piirissä järjestetään vuonna 2022 jäsenhankintakilpailu, jossa kolme parasta jäsenhankkijaa palkitaan kannustepalkinnoilla. Sen tuloksia laskettaessa otetaan huomioon jokainen vuoden 2022 aikana jäsenmaksunsa ensimmäisen kerran maksanut uusi jäsen.

Ne yhdistykset, joiden jäsenmäärä ei laske, palkitaa kevätkokouksen päätöksen mukaisilla kannustepalkkioilla.

Toimintakalenteri

Toiminta 2022

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta tähän toimintasuunnitelmaan saattaa olla odotettavissa muutoksia. Toimimmekin aina vastuullisesti viranomaismääräykset huomioiden.

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu – elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

 

Hallitus