Toimintakertomus vuodelta 2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

HYVÄKSYTTY KEVÄTKOKOUKSESSA 18.3.2021

Yleistä

Vuosi 2020 oli yhdistyksemme 59.toimintavuosi.

Toimintamme tarkoitukseksi oli määritelty olla jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys järjestää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa, sekä upseeritaitoa ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. Vuoden 2020 keskeiset painopistealueet olivat laaja-alainen perinteinen maanpuolustustyö, johon kuuluvat mm. aatteellinen toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoiminta, vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja reserviläisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta.

Vuonna 2020 meidän ja yhteiskunnan toimintaan vaikutti suuresti maailmanlaajuinen koronapandemia. Tartuntojen estämiseksi viranomaiset joutuivat rajoittamaan ihmisten välistä kanssakäymistä ja kokoontumisia. Toiminnan painopiste jouduttiin muuttamaan lennosta yhteiskunnan ja yksilöiden toimintakykyä ylläpitäviin suoritteisiin. Kesällä tilanne hetkellisesti helpottui sen verran, että muutamia reserviläistapahtumia järjestettiin eri puolilla Suomea, mutta kokonaisuudessa jäseniä kannustettiin huolehtimaan toimintakyvystä itsenäisesti.

Merkittävä toimintamuoto oli jälleen rippikoulujen yöpäivystys Viherlahdessa.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Markus Hietamäki

Varapuheenjohtaja Oskari Kuuskoski

Rahastonhoitaja Pentti Saarinen

Ampumaupseeri Oskari Kuuskoski

Tiedotusupseeri Juha-Pekka Palmulaakso

Urheilu-upseeri Petri Malmberg

Koulutusupseeri Esa Rantanen

Nuorten vastaava Markus Hietamäki

Varautumisupseeri Osmo Tukiainen

Perinne- ja veteraaniups Hannu Kurki

Toimihenkilöt

Sihteeri Mika Leino

Hengellinen upseeri Pertti Ruotsalo

Toiminnantarkastaja Erkki Lehmus

Toiminnantarkastaja (vara) Markku Laine

Jäsenistö

Jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 113 ja lopussa 114. Jäsenistä oli vuoden lopulla kunniajäseniä 2, kannatusjäsen 1 ja nuorisojäseniä 10.

Kokoukset ja muu kokoontuminen

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Raision kaupungintalon valtuustosalissa 11.3. Ennen kokouksen alkua nautittiin kahvit ja MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Minna Nenonen alusti tilaisuuden aiheella ” Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen vaikutukset reserviläistoiminnassa”.

Syyskokous pidettiin 18.11. Raision seurakunnan seurakuntasalissa. Ennen kokouksen alkua nautittiin kahvit ja Eero Joutsikoski alusti tilaisuuden Välirauhan vuoden 1940 tapahtumista otsikolla ”Ahdistuksen vuosi 1940”. Kokous saatiin pidettyä vallitsevien koronapandemian aiheuttamien rajoitusten puitteissa väljästi kokoontuen. Samalla palkittiin vuoden yöpäivystäjä, joka tänä vuonna oli jälleen Pertti Sirola. Yhdistys palkitsi Pertin RUL:n taskulampulla.

Yhdistyksen hallitus piti toimintavuoden aikana viisi (15.1., 26.2., 3.6., 9.9. ja 29.12.) kokousta.

Muu toiminta

Tänä vuonna kevätretki ja kesäretki jouduttiin perumaan. Myös pikkujoulut peruttiin kokoontumisrajoitusten takia.

Kesäöinä saatiin olosuhteet huomioiden jäseniä hyvin liikkeelle, osin perheenjäsenen kanssa pitämään yöpäivystystä rippileireillä.

Kilpailutoiminta

Haasteammunnat järjestettiin Raision Reserviläisten kanssa pienoispistoolilla ja -kiväärillä. Poikkeuksellisesti kevään kisapäivä jouduttiin siirtämään ja molemmat lajit ammuttiin syksyllä samana päivänä. Pistoolissa upseerit ottivat hienosti henkilökohtaisen- ja joukkuekisan voiton. Upseerien paras Mikko Välivirta oli kokonaiskisan paras tuloksella 82. Pistoolissa upseerien joukkueen muodostivat Mikko Välivirta, Oskari Kuuskoski, J-P Palmulaakso ja Markku Nieminen.

Kiväärissäkin upseerit voittivat sekä joukkuekilpailun että henkilökohtaisen kisan Mikko Välivirran ollessa kokonaiskisan paras tuloksella (87). Joukkueessa olivat Mikon lisäksi Markus Hietamäki, Oskari Kuuskoski ja Pertti Sirola.

Hienosti oli tullut uusiakin kasvoja harjoittamaan ampumataitoa.

Yhdistyksen urheilijoita on ollut edustettuna muutamissa piirin ja liiton kilpailuissa, mutta kokonaisuutena kilpailutoiminta oli tänä vuonna aika vähäistä.

Hengellinen toiminta ja kunnianosoitukset

Helmikuun 16. päivänä yhdistyksellä oli perinteinen kirkkopyhä. Tammikuussa osallistuimme Mannerheimin muistotilaisuuteen Turun Sankariristillä ja talvisodan päättymispäivänä 13.3. osallistuimme hartauteen Raision kirkossa ja seppeleenlaskutilaisuuteen sankarihaudalle, jonka jälkeen oli juhlahetki Raision seurakuntatalossa. Kunniavartiot järjestimme itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.

Sotaveteraanikeräystä mainostettiin sosiaalisessa mediassa ja pyydettiin lahjoituksia internetlinkin avulla, koska perinteistä lipaskeräystä ei voitu suorittaa.

Tiedotus

Jäsentiedotteita lähetimme sähköpostilla pitkin vuotta, sekä julkaisimme yhdistyksen kevät- ja syyskokouskutsun Parivartiossa. Lisäksi yhdistyksen Facebook sivut olivat aktiivisessa käytössä. Välitimme myös piiritoimiston uutiskirjeet jäsenistölle.

Sähköposti oli käytössä jäsenten välisessä tiedonsiirrossa reilu 100 jäsenen osalta. Reserviupseeriliitto toimitti kiertokirjeensä puheenjohtajalle ja sen itselleen tilanneille sekä osallistui maanpuolustusrekisterin ylläpitoon. Rekisterin käyttöoikeus oli puheenjohtajalla, sihteerillä ja tiedotusupseerilla.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Yhteistoiminta Raision Reserviläisten kanssa jatkui vuosikokousten, leiripäivystysten ja kunniavartioiden, sekä ammuntojen järjestämisessä. Raision Reservin Upseerien Naisten kanssa pidimme yhteyttä ja valvoimme rippileirejä.

Naantalin Reserviupseerien kanssa jatkettiin yhteistoimintaa kontaktien luomisen kautta. Yhteistoimintaa on sen verran, että esitettiin kutsuja toistemme tapahtumiin omille jäsenillemme erityisesti ampumatapahtumiin.

Markus Hietamäki toimi Reserviupseeripiirin hallituksen jäsenenä. Piirien yhteisissä toimikunnissa toimivat jäseninä seuraavat yhdistyksen jäsenet: osaamistoimikunnassa Markus Hietamäki, viestintätoimikunnassa Tuula Rahkonen, ampumatoimikunnassa Oskari Kuuskoski ja perinnetoimikunnassa Tapani Mikola. Tuula Rahkonen toimi myös Parivartion toimitusneuvostossa.

Rauno Saari toimi Raision sotaveteraanien yhdistyksen puheenjohtajana, Hannu Kurki ja Aulis Lahti olivat hallituksen jäseninä. Lisäksi Hannu Kurki toimi tukijaoston hallituksen puheenjohtajana.

Erkki Lehmus toimi edelleen Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien toiminnanjohtajana sekä Parivartion päätoimittajana.

Talous

Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana toimintavuoden aikana. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa 8427,49 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 738,45 euroa.

Kiitos

Yhdistyksen hallitus esittää kiitoksensa toiminnassa aktiivisesti mukana olleille jäsenille, sekä yhteistyökumppaneina ja toimintamme tukijoina Raision Seurakunnalle, Raision kaupungille, Raision Reserviläiset ry:lle, Raision Reservin Upseerien Naisille ja Reserviupseeripiirille.

Lausumme kiitoksemme myös paikallisille yrityksille, jotka kokouspaikkoja tarjoamalla tukivat yhdistystä.

Hallitus