Toiminta

Toiminnan rungon muodostavat lähinnä Porin prikaatin ampumaradalla järjestettävät ampumaharjoitukset -ja kilpailut, kunniavartion asettaminen erilaisiin paikallisiin tilaisuuksiin sekä osallistuminen veteraani-, maanpuolustus-, ja ylentämistilaisuuksiin. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet myös veteraanikeräyksien järjestämiseen sekä ottaneet osaa Satakunnan Reserviupseeripiirin kokouksiin ja -toimintaan.

Kantavana ajatuksena voidaan pitää  ”tyvestä puuhun – sinnikkäästi, mutta varmasti”: tarkoitus olisi saada luotua toimintaan säännöllisyyttä ja jatkuvuutta niin, että jäsenistö voisi ”rutinoitua” ja luottaa siihen, että säännöllisesti ja rutiiniluonteisesti kerran kuukaudessa olisi hyvä syy kokoontua yhteen jonkinlaisen aktiviteetin puitteissa. Jos mitään ulkoilma-aktiviteettia ei ole järjestettynä, niin vähintäänkin kokoonnuttaisiin upseerikerholle aiheeseen enemmän tai vähemmän liittyvän esitelmän puitteissa ja samalla olisi myös esimerkiksi mahdollisuus nauttia huokea mutta runsas iltapala upseerikerhon keittiön antimista.

Tarkempaa kuvausta eri alueiden, nykyisten ja tulevien, toiminnasta on tarkoitus löytyä oheisilta alisivuilta sekä tietenkin maastoutettuna käytännön aktiiviteeteiksi löydettäväksi tarkemmin kalenterista.