Ammunta

KEVÄTKAUDEN AMMUNNAT 2021

 

Ammunnat alkavat klo 18.00 Ratamaksu on 1 €.

Koronatilanteen johdosta noudatetaan seuraavia turvallisuusohjeita:

Syyskauden ammunnoista

Puulaakiammunnan säännöt ja järjestelyt.

Huom: Puulaakiammunnan finaalijoukkueissa ei saa olla ampujia muista joukkueista, mutta joukkueen kokoonpano voi olla erilainen kuin alkusarjassa, kunhan uusi tai uudet jäsenet eivät ole ampuneet missään muussa joukkueessa.

TIETOA PISTOOLIAMMUNNASTA

Kerhomme pitkäaikainen jäsen ja menestynyt kilpa-ampuja Ari Ukkola on lahjoittanut kerhon jäsenten käyttöön Pentti Leppämäen kirjan, Pistooliammunta. Kuten Ari saatekirjeessään toteaa, kirja on parasta mitä suomen kielellä aiheesta on kirjoitettu. Kirja on asiasta kiinnostuneiden lainattavissa. Kirjaa voi tiedustella hallituksen jäseniltä.

 

 

 

 

 

 

VÄLTÄ HUTEJA – SÄÄSTÄ KUTEJA 

Ammunnanharjoituslaite Noptel ST-2000 Sport II

Varkauden Reserviupseerikerho on hankkinut ammunnanharjoituslaitteen reservin ampumataidon kehittämiseksi. Laitetta voidaan käyttää pistooli- ja kivääriammunnan harjoitteluun. Laite antaa ampujalle objektiivista ja tarkkaa tietoa ampumasuorituksesta. Suoritusanalyysi kuvaa luotettavasti ampujan pito-, tähtäys- ja liipaisukykyä, jotka muodostavat ampumasuorituksen perustan.

Laite on tarkoitettu reserviläisjärjestöjen ja ammuntaa harjoittavien yhdistysten reserviläisten ja lajin harrastajien ampumataidon kehittämiseen. Varkauden Reserviupseerikerhon jäsenille laitteen käyttö on ilmainen. Muilta peritään maksua käyttökulujen kattamiseksi. Lainaaminen ja käyttö toteutetaan käyttösäännön mukaisesti.

Laite on pakattu kahteen pieneen salkkuun ja sen käyttö lyhyenkin perehtymisen jälkeen on vaivatonta. Kokoonpanoon kuuluu optinen osa, liitäntärasia, kaapeli, heijastintauluja pistoolille ja kiväärille (5 ja 10 m) ja kannettava tietokone Compaq Notebook PC. Kerho ei lainaa käyttäjille aseita.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampumatoiminnan vastuuhenkilö on Ossi Pirhonen, puhelin 040 8649046.