Toiminta

Kerhon tarkoituksena on kehittää reservin upseerien valmiuksia, olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Kerhon tehtävänä on toimia jäsenistönsä henkisen, fyysisen kunnon sekä taidollisen ja tiedollisten maanpuolustusvalmiuksien ylläpitämiseksi sekä suunnata toimintaansa ulospäin myönteisten maanpuolustusasenteiden vahvistamiseksi.

Kerhon toimintaa ohjaavat hallitus puheenjohtajansa johdolla sekä hallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät.

Toiminta vuonna 2024

VUK:n toiminta keskittyy erityisesti Sovellettuun Reserviläisammuntaan (SRA), Sotilasurheiluun ja kansainväliseen toimintaan. Jatketaan uuden SRA:n erityisesti rakennetun ampumaradan kehittämistä ja rakennetaan toinen toiminnallinen ampumarata.

Kerho vaalii sotiemme veteraanien perinteitä, joita sille osoitetaan tehtäväksi.

Toimintansa tukemiseksi ja vuosijuhlien järjestämiseksi kerho voi tarvittaessa harjoittaa myös ravitsemusliiketoimintaa

Reserviläisten yhteistä toimintaa koordinoidaan Valkeakosken Reserviläiset r.y:n ja Sääksmäen Reservin-aliupseerit r.y:n ja kanssa yhteistoimikunnan välityksellä.

Kiinteää yhteistyötä VAU:n ja SäAU:n kanssa kehitetään ja jatketaan.

Yhteistyötä alueen muiden upseerikerhojen kanssa kehitetään.

Jatketaan ja tarpeen mukaan kehitetään RUL-infotoimintaa Panssarikoulun Ps-RUK:n kanssa.

Kannustetaan jäsenistöä omatoimiseen kouluttautumiseen.

Jatketaan hyvin alkanutta Mentorointi -toiminnan tukemista.

Jatketaan kiinteää yhteydenpitoa Pirkanmaan Aluetoimistoon ja Panssariprikaatiin.

Osallistutaan maakuntajoukkojen koulutukseen ja sen suunnitteluun Pirkanmaan Aluetoimiston toivoman aikataulun mukaisesti

Kunnostetaan kerhon vapaa-ajanviettopaikka Iso-Herittyä tarpeen mukaan ja järjestetään siellä aktiivista toimintaa.

Järjestetään kerhon vuotisjuhla.

VUK: n tilinumero: FI74 549 4092 000 2617 (Valkeakosken Osuuspankki)