Tarkka-ammunta

Tarkka-ammunnalla (TA) tarkoitetaan ammunnan lajia, jossa ammutaan erilaisia maaleja maastossa ja/tai ampumaradalla tunnetuille ja/tai tuntemattomille etäisyyksille sekä suoritetaan sotilaalliseen tarkka-ammuntatoimintaan liittyviä tehtäviä. Rasteilla voidaan arvostella myös kilpailijan muuta toimintaa kuten etenemistä tuliasemaan, toimintaa tuliasemassa sekä tilanteenmukaista suojankäyttöä ja naamioitumista

VUK järjestää yhteistyössä Etelä-Hämeen piirin muiden yhdistyksien kanssa TA toimintaa Hätilän ampuma-alueella.
Lisätietoa TA toiminnasta antavat ampumaupseerit