Urheilu

Reserviläispiirien säännöt urheilukilpailuihin osallistumisesta

Lähtökohtaisesti pyritään tukemaan mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti piirien kilpailijoiden osallistumista tapahtumiin.

Uudet menettelytavat astuvat voimaan 1.1.2020 lukien molempien piirihallitusten hyväksyttyä menettelytavat.

ILMOITTAUTUMISMENETTELY

Ilmoittautuminen Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuihin ja valtakunnallisiin jotostapahtumiin tapahtuu suoraan piirien urheilu-upseerille/-aliupseerille viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kilpailukutsussa mainittua ilmoittautumisajankohtaa. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida!

Muihin, esim. piirin omiin, kilpailuihin osallistujia toivotaan ilmoittautumaan ennakkoon esim. kaksi (2) vuorokautta aiemmin kilpailukalenterissa mainitulle kilpailun yhteyshenkilölle. Näin järjestäjille jää aikaa esim. ampujien sijoitteluun ampumaeriin tms. järjestelyasioihin. Myös kilpailupaikalla ilmoittautuminen on toki piirin kisoissa mahdollista.

KORVAUSKÄYTÄNTÖ

Korvauskäytäntöä sovelletaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuihin (SM-status), molempien liittojen mestaruuskilpailuihin sekä valtakunnallisiin jotostapahtumiin (Syys- ja Talvijotos) osallistuttaessa. Muihin kilpailutapahtumiin osallistumista eivät piirit korvaa.

Etelä-Karjalan Reserviupseeri- ja Reserviläispiiri tukevat jäsenistönsä osallistumista niin omien liittojensa kuin Reserviläisurheiluliitonkin mestaruuskilpailuihin sekä valtakunnallisiin jotostapahtumiin. Molemmat piirit kannustavat jäsenistöään käyttämään kisamatkoilla kimppakyytejä.

Piirit maksavat jäsenistönsä osallistumis- ja kilpailumaksut piirien urheilu-upseerin/-aliupseerin kisajärjestäjälle lähettämien ilmoittautumisten perusteella, piirin taloustilanne huomioiden. 

Matka- ja majoituskorvauksia ei kilpailu- tai jotosmatkoilta lähtökohtaisesti makseta. Mikäli kilpailupaikkakunta sijaitsee lähtöpaikkakunnalta yli 250 km etäisyydellä, on kilpailijalla mahdollisuus esittää matkakustannusten korvaamista omalta piiriltään. Esitys matkakustannusten korvaamisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kilpailuajankohtaa piirin urheilu-upseerille/-aliupseerille. Korvausesitykset käsitellään tapauskohtaisesti. Kilpailutapahtuman jälkeen tehtyjä korvausesityksiä ei huomioida.

Mikäli osallistutaan Reserviläisurheiluliiton kilpailuihin ns. sekajoukkueella, korvaavat piirit osallistumismaksuja samassa suhteessa, kun joukkueessa on piirien jäsenistöä.

Reservipiirien puolesta

Veijo Immonen
Toiminnanjohtaja