RESUL Talvijotos 2024

Jukajärven talvijotos

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen sotilastaitokilpailu Jukajärven talvijotos järjestetään Imatralla viikonloppuna 8.-10.3.2024.

Jukajärven talvijotos on reserviläispartioiden välinen vaativa ja fyysinen sotilastaitokilpailu. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Imatran Reserviupseerikerho yhteistyökumppaneineen.
Jotoksen suojelijana toimii Raja- ja merivartiokoulun johtaja eversti Jaakko Hamunen

Tukijat
Tapahtumaa tukevat Raja- ja Merivartiokoulu, Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Puolustusvoimat ja MPK.

Vaatimukset
Jotokselle osallistujilta vaaditaan 18 vuoden ikä ja hiihtomarssin edellyttämä riittävä fyysinen kunto. Jotoksella mitataan pääasiassa sotilastaitoja, mutta varusmiespalvelun suorittaminen sinänsä ei ole vaatimuksena, jos muuta kautta on hankittuna vastaavaa osaamista. Kilpailijoille suositellaan omaa vakuutusta.
____________
Jotoksen ohjelma
Kilpailijat ilmoittautuvat Raja- ja merivartiokoululla Immolassa perjantai-iltana 8.3.2024. Perjantaina ohjelmassa on varusteiden jako ja jotoksen alkupuhuttelu. Varsinainen kilpailu käynnistyy lauantaiaamuna 9.3. sisältäen etenemistä maastossa hiihtäen ja välillä kuljetuksiin tukeutuen. Lauantain ja sunnuntain aikana matkan varrella partiot suorittavat erilaisia tehtävärasteja, joilla mitataan osallistujien ampuma-, ensiapu, maasto- ja erilaisia sotilaallisia taitoja. Sotilastaitokilpailussa on yksi sarja ja kolme parasta partiota palkitaan. Jotos päättyy sunnuntaina 10.3. klo 16 mennessä.
____________
Varustus ja huolto
Osallistujille jaetaan PV:n lumipuvut, huopavuorikumisaappaat, sukset ja sauvat. Majoittumiseen on varattu puolijoukkueteltat kamiinoineen. Päätöspäivänä sunnuntaina tarjolla on keittolounas. Tehtävärasteilla kalusto on järjestäjien puolesta. Muilta osin osallistujat käyttävät omia varusteitaan ja tukeutuvat omaan ruokahuoltoon.
Pe-la majoitus on liikuntasalin lattialla, la-su maasto-olosuhteissa puolijoukkueteltassa. Viimeistään kahta viikkoa ennen jotosta kilpailijoille lähetetään ennakko-ohje, jossa on mainittu mm. pakolliset henkilö- ja ryhmäkohtaiset varusteet.
_____________
Ilmoittautuminen
Jotokselle voidaan ottaa enintään 30 partiota kooltaan 3-4 henkilöä. Ilmoittautuminen tapahtuu Reserviläisurheiluliiton jotoskalenterin kautta ja ilmoittautuminen avautuu talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2023. Ilmoittautuminen päättyy 15.2.2024
Ilmoittautumislinkki: https://resul-kalenteri.fi/tapahtuma-ilmoitus/jukajarven-talvijotos-2024/
Osallistumismaksu on 200 € per partio ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujille esitetään jotoksen hyväksytystä suorittamisesta kahta rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.
Jotos ilmoittautuneet (tilanne 5.2.2024)
_____________
Lisätietoa
Jotokseen liittyen voi pyytää lisätietoa sähköpostitse: [email protected]
Jotoksen johtaja Niko Maurinen
Jotoksen varajohtaja Atte Toivanen
Ratamestari Teppo Pellinen
Kilpailusihteeri Mika Pulkkinen
PR ja RESUL kontakti Veli-Matti Kesälahti

Jotoksen valvoja/tekninen asiantuntija Harri Skopa

Jotoksen sponsorit

Sponsorituen ja osallistumismaksujen avulla katetaan niitä kustannuksia, mitkä eivät ole tapahtumalle muutoin saatavan tuen piirissä (esim. ampumatarvikekustannukset, toimitsijoiden matkakuluja ja muonituskuluja tapahtumaa valmisteltaessa ja toteutettaessa, tehtävärastien materiaalikulut, markkinointi- ja viestintäkulut, kilpailijoiden palkintokulut jne.

Imatran kaupunki
Ruokolahden kunta
Etelä-Karjalan liitto
Evälahti Oy
Imatran seudun sähkö
Tornator
Scandic
Röyti&Ruokonen
Rämö Oy
Stora Enso
K-Supermarket Vuoksenniska
KT-koneistus & korjaus
Simo Häyhä & Kollaa museo