Ammunta

jru_ra7_008

Yhdistyksen ampumatoiminta on erittäin laajaa. Voit lähteä helposti mukaan yhdistyksen ampumatoimintaan kesällä Tikkakosken varuskunnan ampumaratavuoroilla ja Keski-Suomen ampujien vuosivuokraajavuorolla sekä talvikaudella Kuokkalan Graniitin pienoispistoolivuoroilla.

Lisäksi yhdistys ja sen jäsenet järjestävät SRA-koulutusta sekä ammuntoja. Yhdistys järjestää omia ampumakilpailuja ja lisäksi osallistumme kilpailuihin piiri- ja liittotasolla.

Ampumaharrastusta varten kannattaa hankkia erillinen ampumavakuutus, joko reserviläisen ampumaturva tai SAL:n lisenssi.

Lisätietoja ampumatoiminnasta saa ampumaupseereilta, joiden ajantasaiset yhteystiedot löytyvät hallituksen sivulta. Kartan Tikkakosken ampumaradalle voi ladata tästä.

Tietoa yhdistyksen ammunnan harjoittelusta

Graniitin vuorot on jatkuvat 1.9.2021 alkaen
Vuorot keskiviikkoisin klo 18-21.

***

Varuskunnan ampumaradat (kivääri, pistooli,liikemaali) ovat käytössä seuraasti.
– Arkisin klo 16.00 – 20.00
– Lauantaisin klo 12.00 – 18.00
– Sunnuntaisin (kivääri) klo 12.00 – 18.00
– Sunnuntaisin (muut) klo 10.00 – 18.00

Ilmasotakoululla on oikeus ottaa rata käyttöönsä koulutuksellisista syistä ilman ilmoitusvelvoitetta.

Radan käytettävyyden voi varmistaa soittamalla päävartioon 0299-258303.

Ensimmäinen saapuva henkilö käy kuittaamassa avaimen päävartiosta ja toimii ampumaradalla ”vanhimman” roolissa. Kaikki seurat ja järjestöt ampuvat samoilla vuoroilla.

Alueen käyttöoikeus on henkilökohtainen.

Puolustusvoimien ulkopuoliset käyttäjät ovat aina velvollisia siirtymään ampumarata- ja harjoitusalueille varuskunnan itärannalla sijaitsevan päävartion kautta, jossa
vartiohenkilöstö tarkastaa/kirjaa käyttäjän tiedot sekä tiedottaa mahdolliset rajoitukset alueelta. Henkilö, joka tavataan alueella ilman vartioston lupaa, poistetaan alu-
eelta.

Käyttäjät ovat alueella ollessaan kaikissa tilanteissa velvollisia todistamaan henkilöllisyytensä sekä oikeutensa olla alueella sitä kysyvälle vartiohenkilöstölle tai puolustusvoimien henkilökunnan edustajalle. Henkilö, joka kieltäytyy tai käyttäytyy
muuten epäasiallisesti, poistetaan alueelta.