Tykkimiehen ilta 6.3.

Suomen Kenttätykistön päivää vietetään vuosittain 6.3., joka on itsenäisen Suomen tykistön luojan ja merkittävimmän kehittäjän, tykinstönkenraali Vilho Petter Nenosen (6.3.1883 – 17.2.1960) syntymäpäivä.

Ei ole tarkalleen tiedossa, milloin 6.3. vakiintui virallisesti Suomen Tykistön päiväksi, ainakin henkisenä syntyhetkenä voitanee pitää 6.3.1943, jolloin Nenonen täytti 60-vuotta. Merkkipäivän juhlistamiseksi oli 14.10.1942 saatettu Äänislinnassa alulle hanke, jonka tavoitteena oli ”valmistaa kunnioituksemme, ihailumme ja kiitollisuutemme kohteelle vanhuudenpäiväin koti…”. Varat talohakkeeseen saatiin kerättyä tykistöjoukoilta päivärahojen muodossa sekä tykistö- ja ammusteollisuudelta lahjoituksina. Hanke onnistui ja niinpä kenraali Nenosen käyttöön voitiin 6.3.1943 luovuttaa punahonkainen, kaksikerroksinen talo Helsingin Kulosaaresta.

Talohankkeesta ja siihen kerätyistä varoista sai alkunsa myös Suomen kenttätykistön säätiö, joka sääntöjensä mukaan tukee tykistöaselajin ammatillista ja aatteellista kehitystä ja jakaa siinä tarkoituksessa mm. stipendejä. Nämä tunnunustukset säätiö luovuttaa 6.3.

Kenttätykistön säätiö ja Tykkimiehet ry perustivat 4.12.1990 tykkimiesmitalin, jonka ensimmäinen julkinen luovutustilaisuus järjestettiin 6.3.1991, mistä lähtien tykkimiesmitalit on aina jaettu 6.3.

Tykkimiehen päivän perinteisiin tapahtumiin on alusta alkaen kuulunut seppeleenlasku kenraalin haudalle, joka sijaitsee Helsingin Hietaniemessä. Kenttätykistökerholla on ollut kunnia asettaa haudalle kunniavartio seppeleenlaskun ajaksi vuodesta 1993 alkaen.

Tykistön päivän iltana on vietetty iltajuhlaa jo 60-luvulta alkaen ja Kenttätykistökerho on reilun parinkymmenen vuoden ajan vastannut illan järjestelyistä. Juhlapuhujina on ollut aina tykistömme eturivin upseereita, useimmiten kenttätykistön tarkastajia ja kenraaleita. Tilaisuuden juhlavuutta on omiaan lisäämään se, että tykistön tarkastaja jakaa silloin Suomen kenttätykistön säätiön stipendit ja tykkimiesmitalit ansioituneille tykkimiehille.

Tykkimiehen ilta tarjoaa juhlavuudestaan huolimatta myös reipasta tykkimieshenkeä ja tilaisuuden eri tykkimiessukupolvien kohdata ja vaihtaa ajatuksia.