Etusivu

Kenttätykistökerho ry

on maamme vanhin ja ainoa kenttätykistön reserviupseerikerho. Kenttätykistökerho yhdistää kaikki epäsuorantulen koulutushaarat: Tuliasema, Tulenjohto, Viesti, Huolto sekä KRH koulutetuille löytyy aina paikka kerhon riveistä. Perustamisestaan (1951) lähtien, kerho on keskittynyt reservinupseeriston sotilasammattitaidon kehittämiseen ja tykkimieshengen vaalimiseen. Kenttätykistökerhon vahva ja näkyvä panos koulutuskentällä toteutuu MPKY:n epäsuoran tulen kursseilla, joiden kouluttajina toimii useita kerhon jäseniä.

Tiivis yhteistyö Uudenmaan tykistökillan kanssa antaa jäsenistölle mahdoolisuuden osallistua tapahtumiin sotilasarvoon katsomatta. Käytännön tasolla Kenttätykistökerho ja Uudenmaan tyksitökilta toimivat yhtenä yhdistyksenä.

Vahva tukijalka kenttätykistökerhon toiminassa on tykkimieshengen vaaliminen. Tykkimieshenkeä ei pidetä yllä ainoastaan kotimaassa vaan kerholla on aktiivista yhteistoimintaa myös kansainvälisellä tasolla. Virolaisten tykkimiesten kanssa on kuluvan vuosituhannen aikana luotu aktiiviset ja hyvät suhteet. Vuositttain tapaamme kerran Suomessa ja kerran Virossa, Tapan varuskunnassa.

Kenttätykistökerho pyrkii järjestämään jäsenilleen mielekästä ja monipuolista toimintaa ikään katsomatta. Kerhon noin 230 jäsentä ovat parhaaksi katsomallaan tavalla mukana toiminnassa. Nuoret upseerit ovat erityinen kohderyhmä, jonka toivotaan erityisesti osallistuvan toiminnan kehittämiseen. Oivallinen toimintaan tutustumistapahtuma on vuotuinen tykkimiesten toimintapäivä.

Olemalla aktiivisesti mukana voit vaikuttaa siihen, että saat jäsenyydestäsi kaiken hyödyn irti. Vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuminen mahdollistaa etenemisen reservinupseerin tehtävissä. Esimerkiksi MPK ry:n kurseilla toimineita kouluttajia on ylennetty sotilasarvossa ja sijoitettu vaativampiin sodanajan tehtäviin.