Kunniavartio1

Tervetuloa  Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kotisivuille!

Kymenlaakson Reserviupseeripiiri toimii nimensä mukaisesti Kymenlaakson maakunnassa 13 kerhon ja noin 1350 jäsenen voimin. Toiminta koostuu kerhojen omasta, kerhojen yhteisestä sekä piirin toiminnasta. Yhteistyö Kymenlaakson reserviläispiirin kanssa on läheistä. Julkaisemme yhdessä piirien tiedotuslehteä, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kymen Salpaa. Piireillä on yhteinen toimitila ja yhteinen toiminnanjohtaja. Piiri ja sen jäsenet ovat vahvasti mukana MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminnassa.

Piirillä on myös informatiiviset ja säännöllisesti päivitetyt Facebook-sivut. Käythän ”tykkämässä”!  small-images-facebook-logo

AJANKOHTAISTA  ja TULEVIA TAPAHTUMIA:

Reservipiirin urheilutoimikunta on päättänyt perua kaikki kesälle 2020 suunnitellut piirin urheilutapahtumat. Mikäli Korona-tilanne muuttuu, tullaan erikseen ilmoittamaan, mikäli jokin tapahtuma järjestetään.

***

Vallitsevan koronatilanteen takia 6. kesäkuuta järjestettäväksi suunniteltu Reserviupseerikoulun 100 -vuotispääjuhla Haminassa siirretään vuodella eteenpäin. Uusi ajankohta Haminassa järjestettävälle juhlalle on 12.6.2021.

***

Tiedote Utin jääkärirykmentiltä:
Tyrrin ampumarataa voi käyttää hyväksyttyjen vakiovuorojen mukaan, max. 50 hlöä/rata. Kts. Ammunta.

***

TIEDOTE:

RUL:n liittohallituksen päätöksen mukaisesti RUL on päätynyt suosittelemaan piireissä tapahtuvien kokousten siirtämistä meneillään olevan corona-virusepidemian vuoksi.

Kymenlaakson RU-piirin puheenjohtajisto on päättänyt, että 22.3. pidetyksi aiottu piirin kevätkokous siirretään suositusta noudattaen myöhemmäksi ajankohdaksi. Uusi ajankohta ilmoitetaan sitten, kun epidemian kehittyminen selviää.

Toimeksi saaneena,
Leevi Lassila
Toiminnanjohtaja
Kymenlaakson reservipiirit
p. 040 530 8088

***

KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIT HAKEVAT KYMENLAAKSON PIIRIN TURPOPÄÄLLIKKÖÄ

Turpopäällikön tehtävänä on koordinoida alueellista Turpotietäjä kilpailua. Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen Piirien toimistolle 28.2.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen tai osoitteella: Kymenlaakson Reserviläis- ja Reserviupseeripiirien toimisto, Salpauselänkatu 54 as. 5 45100 Kouvola

Lisätietoa :                                                                                                                         

Toiminnanjohtaja Leevi Lassila, 040 5308 088

Reserviläispiirin pj. Olli Leisti, 0400 936 650

Reserviupseeripiirin pj. Pekka Mertakorpi, 040 5176 044 

***

ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN TURPOTIETÄJÄ KILPAILU KÄYDÄÄN SYKSYLLÄ

Turpotietäjäksi nimetty jokavuotinen kilpailu innostaa nuoria pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja pyrkii vahvistamaan nuorison maanpuolustustahtoa. Turpotietäjä kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto sekä Kadettikunta. Mukaan tavoitellaan alkuvaiheessa vähintään sataa lukiota ja tuhansia lukiolaisia. Tarkoituksena on tarjota lukiolaisille turvallisuuspainotteinen Oikeusguru ja Talousguru -tyyppinen kilpailu.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa lukiot ja oppilaat kilpailevat alueellisella tasolla. Toiseen vaiheeseen, valtakunnalliseen finaaliin, selviytyy alkukilpailussa parhaiten vastanneet. Finaali käydään talvisodan muistopäivänä 30.11. Helsingissä, jossa valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä.

Kilpailu sisältää monivalinta- ja esseekysymyksiä sekä käsitteiden määrittämistehtäviä. Turpotietäjä toteutetaan lukioiden käytössä olevalla Abitti-järjestelmällä. Reservipiirien tehtäviin kuuluu koevastausten pisteytys essee- ja määrittelytyyppisten tehtävien osalta. Tässä on avuksi arvosteluohje, jonka keskustaso laatii. Valtakunnalliseen loppukilpailuun sisältyy lisäksi suullinen, esittävä osuus.

Kilpailuorganisaatiot koordinoivat paikallisella tasolla

Kilpailun toteuttamista varten reservipiireihin muodostetaan keväällä kilpailuorganisaatiot. Lisäksi nimetään kilpailupäälliköt, joiden tehtävänä on osallistua koulutukseen ja vastata alueen Turpotietäjä kilpailun läpiviennistä. Organisaation kokoonpanon tulisi olla kilpailupäällikkö + 5 jäsentä, joista ainakin yhdellä tulisi olla kokemusta opettajan työstä.

Reservipiirien tehtävänä on järjestää Turpotietäjä kilpailun ensimmäinen vaihe. Kilpailuorganisaation on oltava yhteydessä alueen historian ja yhteiskuntaopin aineopettajiin ja rehtoreihin, tiedottaa paikallismedialle kilpailusta sekä olla yhteydessä alueen muihin maanpuolustusjärjestöihin ja toimijoihin. Kilpailuorganisaatioiden tulisi myös sopia 1-3 tutustumiskäyntiä per vuosi maanpuolustusjärjestöjen ja turvallisuusviranomaisten toimintaan.

Alkukilpailussa palkitaan alueen paras lukio, alueen parhaat tietäjät ja lukioiden kolme parasta vastaajaa. Reservipiirien tehtävänä on suunnitella ja järjestää palkintojenjakotilaisuus ja tiedottaa siitä. Lisäksi olisi suunniteltava myös muuta tiedottamista kilpailun järjestelyistä ja tuloksista, tarjota juttuja paikallismediaan sekä kirjoittaa omille verkkosivuilleen ja someen.

Turpotietäjä kilpailun taustalla ovat mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. MTS:n uusimman 29.1.2020 julkaistun mielipidemittauksen mukaan 56 % alle 25-vuotiaista oli sotilaallisen puolustamisen kannalla, jos Suomeen hyökättäisiin. Vastaavasti yli 50-vuotiaista tätä mieltä oli 74 %.

Turpotietäjä kilpailun tärkeät päivämäärät:
12.3. Piirien kilpailupäälliköiden nimeäminen
18.4
. Kilpailupäälliköiden koulutustilaisuus Helsingissä
11.–15.5. Kilpailukutsu lähetetään lukioihin
8.10. Alkukilpailu, jolloin valitaan loppukilpailuun pääsevät ja palkitaan maakuntien parhaat tietäjät
30.11. loppukilpailu, jolloin valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä

***

UUSI PUHEENJOHTAJA ESITTÄYTYY

Olen Pekka Mertakorpi 59-vuotias reservin kapteeni Iitistä. Kiitän luottamuksesta aloittaa piirin puheenjohtajana vuoden 2020 alusta. Lisäksi kiitän Pasi Laaria hänen 12 vuoden kaudesta puheenjohtajana ja hänen tekemästään työstä piirimme eteen.

Taustaa reservinupseerina. Olen käynyt Reserviupseerikurssin numero 166 (Musketti) 80-luvun alussa. Opiskeluaikana solukaverini Karhulasta sai minut mukaan reserviupseerien toimintaan Lappeenrannan Teekkariupseereissa. Siirryttyäni 80-luvun lopussa työelämään minut värvättiin Voikkaan reserviupseerikerhoon, jonka hallituksessa toimin 90-luvun alussa. Tämän jälkeen olin vuosia rivijäsenenä perhe – ja työkiireiden takia.    Ns. uuden tulemisen tein Iitin Reserviupseerikerhon hallitukseen ja olen toiminut sen puheenjohtajan vuodesta 2013 lähtien sekä sen myötä piirihallituksessa. Vuoden 2017 syyskokouksessa minut valittiin piirin 2. varapuheenjohtajaksi.

Ajatuksia tulevaan tehtävään. Olen johtanut kerhoamme osallistumalla itse aktiivisesti reserviläistoimintaan ja näin samaan esimerkin avulla jäsenkuntaa aktiivisesti mukaan toimintaamme. Samalla olen oppinut tuntemaan piirimme toimintaa ja teitä piirimme aktiivisia toimijoita. Kenttäkelpoisuus; olen hakenut omasta kenttäkelpoisuudesta motivaatiota niin fyysisen kunnon kuin ampumataidon ylläpitämiseen. Kenttäkelpoisuus ja sen ylläpito on eräs teema, johon tulen jäsenkuntaamme kannustamaan ja hakemaan siihen teiltä uusia ajatuksia. Perinteet; aktiivisen toiminnan vastapainona meille kuuluvat sankarivainajien, veteraanien ja reservinupseerien perinteiden vaaliminen. Toimintavuotemme rytmittyy perinteisten juhlapäiviemme mukaan alkaen Talvisodan päättymisen muistopäivästä ja päättyen Itsenäisyyspäivän ja joulun tilaisuuksiin.  Näihin tilaisuuksiin ja kunniavartiotehtäviin meidän tulee saada mukaan myös nuoria vänrikkejä ja luutnantteja. Uusi vuosikymmen alkaa Reserviupseeriliitossa uuden puheenjohtajamme Aaro Mäkelän vetämänä. Järjestömme elää muutoksen aikaa myös liittotasolla ja saa nähdä, miten pystymme vastaamaan toimintaympäristöön kohdistuviin paineisiin. Liittokokouksessa Turussa tuotiin monessa yhteydessä esille muun muassa etujemme valvonnan tärkeys.

Pekka Mertakorpi

(teksti on julkaistu Kymen Salpa-lehden numerossa 4/2019)

***

KARPR YT-päivä 14.9.2019. Voitosta onnittelut ERUK-partiolle Juvankoski, Tapio, Hemmilä!

Vas. KARPR esikuntapäällikkö evl Skyttä ja voittoisa partio.

***

Ukontie rk-ampumakilpailu 7.9.2019. Kouvolan Reserviupseerikerho vei jälleen tuplamestaruuden maj. evp Juha Suurnäkin voittaessa myös henkilökohtaisessa kilpailussa, Iitin kerho nousi kolmannelle sijalle. Onnittelut menestyneille!

KouRUK-voittajajoukkue: Ylil Juha Turkki (vas.), vänr Pekka Vesanen, maj evp Juha Suurnäkki, ylil evp Arto Laakso, ylil Kim Jokela.

Ukontie-20190907-tulokset-joukkuekilpailu.xlsx,

Ukontie-20190907-tulokset-henkilökohtainen-kilpailu.xlsx.

***

Reservin ampuma- ja maastokilpailu 21.9.2019, Tyrri. Katso kalenteri!

***

Hengellinen perheilta Myllykoskella ti 11.6. Lisätietoa kalenterissa.

***

Kapt Jorma Uski jäi ansaitusti ”eläkkeelle” Kymenlaakson Reservipiirien toiminnanjohtajan tehtävästä. Vuoden 2019 alusta uusi toiminnanjohtaja on kers Leevi Lassila Iiitistä, puh. 040 5308088. Kiitos Jorma ja tervetuloa mukaan, Leevi!

***

”Ukon tie”- Kaakkois-Suomen reserviläisten rynnäkkökiväärikilpailun palkintojenjakotilaisuus 25.9.2018, Kouvolan Upseerikerho. Lisää kuvia: Facebook

Aluetoimiston maj Männistö (vas) seuranaan joukkuemestaruuden vienyt KouRUK1: Juha Turkki, Juha Suurnäkki, Jerry Laakso, Arto Laakso, Kim Jokela

Onnittelut!

***

PV-100 maanpuolustustapahtuma ja konsertti, 10.8.2018 Kouvola

***

Hamina Tattoo 30.7. – 4.8.2018. Esittelypisteemme sijaitsee RUK:n päärakennuksessa, ensimmäinen luokkahuone vasemmalla. Tervetuloa!

***

Sotilasradiopäivä 21.4.2018, Kouvola-talo. Katso lisätiedot kalenterista.

***

Kanoottijotos 8-10.6.2018 Repovedellä. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset Lauri Sihvola 040 4821943

***

Piirien vuosikokoukset Kouvolan Upseerikerholla 18.3.2018. Kuvia piirin Facebookissa.

***

6.12. Eläköön Suomi 100 vuotta! Itsenäisyyspäivää on juhlistettu ympäri Kymenlaaksoa kunniavartioin ja seppeleenlaskuin.

***

23.9. RESERVIN AMPUMA- JA MAASTOKILPAILU TYRRISSÄ! Lisätietoja kalenterissa: linkki  Kuvia tapahtumasta piirin Facebookissa. Tapahtumastamme voit lukea myös Reserviläinen-lehdestä!

***

5.7. Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvellä. Kts. kalenteri.

***

21.5.2017 Kaatuneitten muistopäivää juhlistettiin Kouvolassa mm. seppeleenlaskulla ja päiväjuhlalla. Kuvia täällä.

 

***

19.-20.5.2017 Nuku rauhassa- turvallisuustapahtuma Kouvolan Veturissa. Kuvia täällä.

***

12.5.2017 UTJR toiminta- ja lentonäytöksiä. Kuvia täällä.

***

27.4.2017 juhlittiin Kansallista veteraanipäivää. Kouvolassa mm. laskettiin seppeleet Sankariristille. Lisää kuvia Facebookissa.

***

”Ukon tie” rynnäkkökivääriampumakilpailu pidettiin KARPR radalla 10.9.2016. Lisää kuvia tapahtumasta täällä, joukkuekisan tulokset täällä ja henkilökohtaiset tulokset täällä.  Kotkan seudun reserviläisten joukkue vei kultaa, Iitin reserviupseerikerho hopeaa ja Kouvolan reserviupseerikerho pronssia. Onnittelut!

DSC07546

***

Ampujien palkitsemistilaisuus Aluetoimistolla, 26.9.2016. Kuvia.

DSC07626

***

Suomen Reserviupseeriliiton  85-vuotisjuhlatapahtuma järjestettiin Hamina Tattoo sotilasmusiikkitapahtuman yhteydessä perjantaina 5.8.2016.

Seppeleenlaskutilaisuuteen, Maneesin pääjuhlaan ja Tattoo-marssishow:hun osallistui seuralaiset mukaanlukien lähes tuhat henkilöä.

DSC07393
Seppeleenlaskijoina Kaatuneitten upseerien muistomerkillä vas. Salpavaelluksen tiedottaja, Virolahden ja Miehikkälän kerhon jäsen vänr Emilia Ristola, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja kapt Mikko Halkilahti ja Haminan Reserviupseerikerhon puheenjohtaja kapt Jarkko Tawast.

DSC07394
Seppeleenlaskua seurasivat mm. Maavoimien komentaja kenrltn Seppo Toivonen ja RUK:n johtaja eversti Markku Hutka.

 

1-DSC_0097

Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili Hamina Tattoo-tapahtumassa liiton ja piirin infopisteellä.
Vas. plm Jussi Niinistö, oik. piirin toiminnanjohtaja Jorma Uski. Kuva Terho Ahonen.

***

 

Entinen ”Komentajan kisa”, rk-ampumakilpailu reserviläisille järjestetään nyt MPK:n kurssina nimellä ”Ukon tie”.  Aika on lauantai 10.9.2016 ja paikka KARPR Vekaranjärvi. Tarkemmat tiedot kalenterissa.

***

Karhulan Reserviupseerikerho juhlisti 75-vuotista taivaltaan, onnittelut!

***

Piirin ensimmäiseksi someupseeriksi on nimitetty ylil Kim Jokela Kouvolan Reserviupseerikerhosta. Sen myötä piirille avattiin myös Facebook-sivut: www.facebook.com/kymenlaaksonreserviupseeripiiri. Kim on vastannut myös piirin kotisivuista vuodesta 2014.

***

Utin jääkärirykmentin suosittu toimintanäytöstapahtuma ja kalustonäyttely pidettiin 13.5.2016. Kuvia löytyy täältä.

***

Maanpuolustustapahtuma Kouvolassa, 7.9.2016. Tarkemmat tiedot kalenterissa.

***