Ammunta

Ammunta on Reserviupseeripiirin näkyvin ja osallistujamääriltään suurin toimintamuoto. Kesäkautena piirillä, sen kerhoilla ja yksittäisillä reserviupseereilla on käyttöoikeus puolustusvoimien ampumaratoihin Haminan Lupinmäkeen ja Kouvolan Utin Tyrriin. Kilpailukalenterista ilmenevät piirin alueen mestaruus- ja sarjakilpailut.

Reserviupseeripiiri yhdessä reserviläispiirin kanssa järjesti ensimmäiset yhteiset ampumamestaruuskilpailut Tyrrin ampumakeskuksessa elokuussa 2015. Kisat olivat menestys sekä kilpailullisesti, taloudellisesti että myös piirien toiminnan kannalta. Kymenlaakso voitti kisojen yleismestaruuden, kilpailijoita oli paikalla lähes 300, kilpailusuorituksia kertyi noin 700, talous jäi plussalle ja kerhojen sekä yhdistysten jäseniä oli toimitsijoina, tuomareina ja talkoolaisina jopa 150 eri henkilöä yhteensä noin 2500 talkootyötunnin edestä. Samaiset kisat järjestettiin onnistuneesti uudelleen Tyrrissä 2016, periaatteessa samalla organisaatiolla kuin edellinenkin. Piiri voitti hienosti jälleen yleismestaruuden.

***

AJANKOHTAISTA

Reservipiirien Maanantaiammunnat klo 17:30 – 20:00 Tyrrin Ampumakeskuksessa

Reservipiirit ovat varanneet maanantaisin Tyrrin ampumaradalta ampumavuorot seuraavasti:
– parittomien viikkojen maanantaisin 150 m kiväärirata ja
– parillisten viikkojen maanataisin pistoolirata

Toivomme ammuntoihin mukaan henkilöitä, jotka osaavat käyttää ratalaitteita.
Ammunnoissa saa käyttää konteissa olevia tauluja, joita Sakari Ahola on hankkinut
tätä kautta varten.

Ampumatoimikunta.  Lisätietoja Sakari Ahola (044-5252851)

Päivitetty TIEDOTE KYMENLAAKSON RESERVIPIIREILLE 3.6.2020 Tyrrin Ampumakeskuksen käyttö.

Liitteenä on päivitetty ampumaratavuorotaulukko, jonka mukaan toimitaan.

Liite: Tyrrin ampumaratavuorot 2020

Ampuminen on edelleen sallittu vuorojen ulkopuolella, mutta ennen radalle tuloa on pyydettävä lupa ampumiseen puhelinsoitolla
1. Ampumaradan hoitaja Veijo Lehikoiselta (0299417262) tai
2. minulta (0299417263).

Paviljongin alueella tehdään muutostöitä kesä-heinäkuun aikana. Joitakin töitä ei voida tehdä, jos radoilla ammutaan ja tästä syystä
on vanhan toimintatapamallin jatkumista erityistä syytä teroittaa.

Seurat voivat käyttää 12.7. asti Paviljongin sisätiloja seuraavasti: Sisätiloissa olevia varastoja voi käyttää normaalisti lyhytaikaisin käynnein.
Oleskelu sisätiloissa on edelleen kiellettyä. Erillisestä anomuksesta voidaan myöntää lupa sisätilojen laajempaan
käyttöön esimerkiksi ampumakilpailuja varten.
Tämän hetken tiedon mukaan 12.7. jälkeen PV ottaa paviljongin käyttöönsä, mutta siitä ilmoitetaan erikseen.

Harjoitustoiminnassa on edelleen otettava huomioon voimassa olevat koronarajoitukset.

Turvallisia ammuntoja
YT Tatu Laine
0299417263

TIEDOTE KYMENLAAKSON RESERVIPIIREILLLE 20.5.2020

1. Ampumakilpailut

Korona-tilanteesta johtuen reservipiirien kaikki tulevan kesän ampumamestaruuskilpailut on peruttu. Tämän lisäksi kiväärin ja pistoolin sarjakilpailun kaikki viisi osakilpailua on myös peruttu. Hollolassa 21.-23.8. käytävien Reservin ampumamestaruuskilpailujen osalta päätös tehdään 1.6.2020.

2. Ampumaratojen käyttö

Utin jääkärirykmentti on lieventänyt kolmannen viiteasiakirjan rajoituksia seuraavalla tavalla 14.5.2020 alkaen: -Tyrrin ampuma-ja harjoitusalueet palautetaan sidosryhmien käyttöön seuraavilla rajoituksilla:

*Utin jääkärirykmentin koulutusosasto hyväksyy vuorot käyttöön viikoksi kerrallaan. *Yhteyshenkilöt ovat: Kapteeni Tatu Laine, , Harjoitusalueiden hoitaja Veijo Lehikoinen,

-Käyttövuoroja jaettaessa noudatetaan seuraavaa priorisointijärjestystä *UTJR valmiuden ylläpito *Muiden joukko-osastojen ja viranomaisten valmiuden ylläpito *UTJR koulutus *Muiden joukko-osastojen ja viranomaisten valmiuden ylläpito *Muiden sidosryhmien käyttö

Rajoituksen lievennys on voimassa saapumiserän 2/20 palvelukseen astumiseen 5.7.2020 asti. Tämän jälkeiset rajoitteet tai lievennykset määritetään erikseen. Reservipiireille on varattu 1.6.2020 alkaen 150 m:n kiväärirata ja 25 m:n pistooliradat harjoittelukäyttöön vuoroviikoin siten, että 1.6.on 150 m:n rata. Radat on varattu klo 17.30 –20.00. Lisäksi TIRA1-rata on jo varattu sunnuntaisin klo 10.00 –14.00. Harjoitustoiminnassa on otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat koronaan liittyvät varautumistoimenpiteet, erityisesti kokoontumisrajoitukset. Lupinmäen rataa ei ole vielä siviilikäyttäjille avattu. Sen käytöstä ilmoitetaan erikseen, pyrkimyksenä on saada Tyrriä vastaava harjoittelumahdollisuus kesän ajaksi.

Ampumatoimikunta

Liite: Tyrrin ampumaratavuorot 2020

***

KYMENLAAKSON RESERVIPIIRIEN AMMUNNAN KILPAILUKALENTERI 2020:

SARJAKILPAILUT ON PERUTTU!

Reserviläisammunnan harjoitukset (VARMISTA ENNAKKOON, ONKO VUORO VOIMASSA!)

Su 16.2.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola   -klo 14.00   PA3 ja PA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola Su 15.3.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola   -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola Su 19.4.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola   -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola Su 17.5.2020 -klo 12.00   RA1 ja RA2 Tyrri, 150 m  Kouvola   -klo 14.00   RA3 ja RA4 Tyrri, pistoolirata  Kouvola

Perinnepistooli 50 m -To 27.8. klo 18.00 Tyrri 150 m rata, 50 m valli

Piirien ampumatoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Sakari Ahola Voikkaan RU-kerhosta, p. 044 525 2851. RESUL:n kilpailukalenteri verkko-osoitteessa https://resul.fi/kilpailikalenteri-2020/

***

TIEDOTE:

Tyrrin ampumarataa voi nyt käyttää hyväksyttyjen vakiovuorojen mukaan, max. 50 hlöä/rata.

***

Tyrrin ampumaradan käyttösäännöt

HUOM! RAJOITUKSIA TYRRIN AMPUMARATOJEN KÄYTÖSSÄ

Tyrriin haetun ympäristöluvan ehtoja noudatetaan niiltä osin, joista ei ole tehty valitusta.

Ratojen käyttöajat:
Ma-to 8-21 kaikki aseet
Pe 8-19 kaikki aseet, 19-21 vain .22 aseet
La 8-19 kaikki aseet, 19-21 vain .22 aseet
Su 11-17 kaikki aseet, 17-21 vain .22 aseet

300 metrin radalla ampuminen 300 m tasalta on sallittu ainoastaan 22 LR -kaliiperin aseilla. Sopimuskäyttäjät saavat ampua haulikolla vain Tira 1:llä.

Ratoja ei saa käyttää pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, jouluaattona eikä joulupäivänä.

Muina juhlapyhinä käyttö sallittu vain erityissyistä ja käytöstä on tiedotettava erikseen. Ammunnoista juhlapäivinä on tiedotettava:
– KAS ELY:lle ja Kouvolan kaupungin ympäristöviranomaiselle viikkoa aikaisemmin.
– yleisölle (esim. lehdessä/netissä) 3 päivää aiemmin

Tyrrin ampumakeskuksen johtosääntö 1.1.2017 alkaen: Tyrri_Johtosaanto2017

***

Ampumatoiminnasta kattavasti infoa myös Kymenlaakson reserviläispiirin sivuilla.