Toiminta

 

Piiri ja sen kerhot järjestävät alueellaan maanpuolustustapahtumia, maanpuolustusjuhlia, esitelmätilaisuuksia, retkiä ja tutustumiskäyntejä niin varuskuntiin, kuin muihinkin maanpuolustuksellisiin kohteisiin.

Maakunnallinen maanpuolustustapahtuma järjestetään yhdessä muiden järjestöjen ja Puolustusvoimien kanssa joka toinen vuosi: vuonna 2012 Iitti, 2014 Kotka ja 2016 oli vuorossa Kouvola, kuin myös 2019.

Osallistutaan muiden järjestämiin messu- ja juhlatapahtumiin esittelemällä vapaaehtoista maanpuolustustyötä omalla osastolla, yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Tällaisia tapahtumia ovat mm. Korian Erämessut ja Hamina Tattoo joka toinen vuosi, sekä jokavuotinen Salpavaellus. Yhteistyö alueen varuskuntien kanssa on tiivistä. Piiri vastaa plakettien jakamisesta kotiutuville vänrikeille Karjalan prikaatissa, Utin jääkärirykmentissä ja Reserviupseerikoulussa kaksi kertaa vuodessa. Pitkä perinne on myös piirin ja Karjalan prikaatin välinen yhteistoimintapäivä, samoin kuin mahdollisuus kovapanosammuntojen seuraamiseen Pahkajärvellä. Piiri kunnioittaa sotiemme veteraanien perinnettä osallistumalla kansallisina merkkipäivinä kunniavartioihin, seppeleenlaskuihin ja hartaushetkiin sekä tukemalla ”Sotiemme Veteraanit” keräystä.

***

Piirin palkitsemissäännöt

Määräys sotilasasun käytöstä