Piirihallitus ja toimihenkilöt

 

Hallitukseen kuuluu edustaja jokaisesta piirin kerhosta yksi jäsen alkavaa 200 jäsentä kohden. Hallitus nimitetään vuodeksi kerrallaan kerhojen valitsemista ehdokkaista. Kouvolan ja Haminan reserviupseerikerhoilla on hallituksessa kaksi jäsentä, muilla yksi. Lisäksi hallitukseen kuuluvat eri toimikuntien, ampuma-, urheilu- ja hengellisen toimikunnan puheenjohtajat.

Hallituksen kokoonpano ja piirin toimihenkilöt: linkki