Hallitus

 

Kymenlaakson Reserviupseeripiirin hallitus 2021

Hallituksen puheenjohtajana toimii kapt Pekka Mertakorpi ja varapuheenjohtajina kapt Ilkka Kuusela (1.) sekä maj Juha Tompuri (2.).

Hallitukseen kuuluu edustaja jokaisesta piirin kerhosta yksi jäsen alkavaa 200 jäsentä kohden. Hallitus nimitetään vuodeksi kerrallaan kerhojen valitsemista ehdokkaista. Kouvolan ja Haminan reserviupseerikerhoilla on hallituksessa kaksi jäsentä, muilla yksi. Lisäksi hallitukseen kuuluvat eri toimikuntien, ampuma-, urheilu- ja hengellisen toimikunnan puheenjohtajat.

Hallituksen ulkopuolella piirin nettivastaavana ja someupseerina toimii ylil Kim Jokela.