Hallitus

Loviisan Reserviupseerikerho ry:n hallitus 2019

Lovisa Reservofficersklubb rf:s styrelse 2019

 


Puheenjohtaja / Ordförande
Pamela Weckman
Yliluutnantti (res)

Lisäksi: RUL:n liittovaltuuston jäsen, Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksen varajäsen
Dessutom: RUL:s förbundets medlem, Nylands Reservofficersdistrikts styrelses vicemedlem

 


Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Jarkko Törmänen 
Yliluutnantti (evp)

Lisäksi: yhdistyksen tiedottaja, koulutusupseeri & 2. ampumaupseeri
Dessutom: informationsofficer, utbildningofficer & 2. skytteofficer

 

 


Sihteeri / Sekreterare
Nils-Olof (Olle) Antell

Kapteeni (res)

Lisäksi: Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen
Dessutom: Nylands Reservofficersdistrikts styrelses medlem

 

 


Talousupseeri / Ekonomiofficer
Henrik Mickels

Vänrikki (res)

 

 

 

 


1. Ampumaupseeri / 1. Skytteofficer
Kristian Westerlund

Kapteeni (res)

 

 

 

 


Liikuntaupseeri / Idrottsofficer
Kimmo Heikkinen

Yliluutnantti (res)

 

 

 

 


Jäsen / Medlem
Jan-Anders Winqvist

Luutnantti (res)

 

 

 

 


Nuorisoupseeri / Ungdomsofficer
Tomas Määttä

Vänrikki (res)

 

 

 

 


Jäsen / Medlem
Leo Kallio
Vänrikki (res)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Hallituksen ulkopuolella / utanför styrelsen:

 

Urheilu-upseeri / Tävlingsofficer Maj. (res) Håkan Karlsson

Perinneupseeri / Traditionsofficer Maj. (res) Berndt-Gustaf Schauman

 

 


 

 

 

(Päivitetty 1.1.2019  -JT)