Liity jäseneksi

Liity yhdistyksemme jäseneksi Suomen Reserviupseeriliiton sivujen kautta!

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäseneksi liittyminen tarkoittaa käytännössä liittymistä jäseneksi johonkin sen jäsenyhdistyksistä.

Virallisesti jäsenyys astuu voimaan sen jälkeen, kun valitsemasi yhdistyksen hallitus on hyväksynyt RUL:lle jättämäsi jäsenhakemuksen.

Jäsenyytesi ei velvoita sinua osallistumaan tapahtumiin.
RUL:n jäsenyys sen sijaan tuo selkeitä etuja, mm. Reserviläinen-lehden, Oltermanni-piirilehden, vakuutus-, laina- ja polttoneste-etuja.
Eduista voit lukea lisää täältä.

Jätä hakemus tästä!: https://www.rul.fi/liity-jaseneksi/


HUOM:
Alle 28-vuotiaat voivat liittyä nuorisojäseneksi alennetulla jäsenmaksulla (17,50€)!
Lisäksi liittymisvuosi on heille aina jäsenmaksuvapaa.

 

Tervetuloa mukaan!

 


Usein kysyttyä jäsenyydestä

Kuka voi liittyä Reserviupseeriliiton jäseneksi?

Liiton jäsenyhdistykset hyväksyvät jäseneksi omien sääntöjensä mukaisesti. Perinteiset reserviupseeriyhdistykset ottavat jäsenikseen yleensä vain reserviupseerikoulutuksen saaneita, eli upseereita reservissä ja vakinaisessa palveluksessa. Opiskelijain reserviupseeripiirin alaiset yhdistykset hyväksyvät uusia jäseniä sotilasarvoon tai sen puuttumiseen katsomatta. Lisäksi liiton henkilöjäseneksi voi päästä reserviupseeri, jonka liittohallitus hyväksyy jäseneksi.

Haluan liittyä liittoon. Kuinka se tapahtuu?

Käytettävissänne on jäsentietolomake. Samalla lomakkeella voitte muuttaa myös jäsentietojanne.

Haluan erota liitosta. Kuinka se tapahtuu?

Eroilmoituksen voi jättää jäsenrekisteriin sähköpostilla, puhelimella, kirjeitse, faksilla tai paikallisyhdistyksen kautta. Jäsenrekisteriin jätetyt eroilmoitukset välitetään yhdistysten ja piirien tiedoksi automaattisesti.

Haluan vaihtaa paikallisyhdistystä, kuinka toimin?

Yhdistyksen vaihdosta voi jättää jäsenrekisteriin sähköpostilla, puhelimella, kirjeitse, faksilla tai paikallisyhdistyksen kautta. Jäsenyys astuu lopullisesti voimaan vasta, kun paikallisyhdistys on jäsenyyden hyväksynyt.

Voinko kuulua yhtäaikaisesti useaan paikallisyhdistykseen?

Kyllä voitte. Jokaisesta jäsenyydestä laskutetaan aina liitto-, piiri- ja yhdistysosuuksia vastaava jäsenmaksu, mutta lehtimaksut vain kerran/jäsen.

Muutin paikkakunnalta toiselle. Vaihtuuko paikallisyhdistys automaattisesti?

Paikallisyhdistystä ei jäsenrekisterin toimesta muuteta automaattisesti missään vaiheessa. Voitte siis säilyä vanhan paikallisyhdistyksenne jäsenenä vaikka asuisitte toisen paikallisyhdistyksen vaikutusalueella.

Minne kaikkialle tietoni luovutetaan jäsenrekisteristä?

Jäsenrekisteri luovuttaa tietonne alueenne piirille, sekä paikallisyhdistyksellenne. Samalla välittyy osoitteistonne myös Reserviläinen-lehdelle, alueenne piirilehdelle, sekä mahdolliselle yhdistyslehdelle. Jäsenrekisterinhoitajiamme sitoo vaitiolovelvollisuus, eivätkä he ole oikeutettuja luovuttamaan jäsentietoja ulkopuolisille. Yksittäiset osoitekyselyt yms. ohjataan jäsenrekisteristä väestörekisterikeskuksen selvitettäväksi.

Kuulun kahteen eri yhdistykseen, joista molemmissa jäsennumeroni on sama. Miten tämä on mahdollista?

Näin kuuluukin olla. Asettamalla useampia jäsenyyksiä samalle jäsennumerolle, pystymme poistamaan mm. tuplapostitukset Reserviläinen-lehden osalta. Samalla yksi osoitteenmuutos siirtyy kauttamme molempiin yhdistyksiinne.

Kuulun myös Reserviläisliittoon, jossa jäsennumeroni on sama kuin Suomen Reserviupseeriliitossa. Miten tämä on mahdollista?

Näin kuuluukin olla. Samassa tietokannassa kanssamme on Reserviläisliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton, sekä Maanpuolustusnaistenliiton jäsenrekisteri. Asettamalla useampia jäsenyyksiä samalle jäsennumerolle, pystymme poistamaan mm. tuplapostitukset Reserviläinen-lehden osalta. Samalla yksi osoitteenmuutos välittyy kauttamme jäsenen jokaiseen liittoon /yhdistykseen.

Sain maksumuistutuksen. Mitä tapahtuu, jos jätän sen maksamatta?

Maksamattomasta jäsenmaksusta ainoa seuraamus on jäsenyyden päättyminen. Postitamme jäsenmaksuvuoden aikana kahdet maksumuistutukset. Jos niihin ei reagoida, katsomme jäsenyyden päättyneen 31.12. alkaen.

Meneekö jäsenmaksu ulosmittaukseen ja jääkö maksamattomasta jäsenmaksusta luottotietomerkintä?

Kysymyksessä on vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön jäsenmaksu, jota ei siirretä ulosmittaukseen. Näin ollen maksamaton jäsenmaksu ei myöskään aiheuta jäsenelle luottotietomerkintöjä.

Voinko siirtää jäsenyyteni toiselle henkilölle?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi välittää eteenpäin.

Onko mahdollista laittaa rekisteriin eri laskutusosoite ja julkaisujen postitusosoite?

Laskutus voidaan hoitaa e-laskuna, jolloin lasku toimitetaan verkkopankiinne. Jos haluat paperisen laskun eri osoitteeseen, kuin mihin lehti tulee, ota yhteyttä jäsenrekisteriin.

Päivittyykö osoitteenmuutokseni automaattisesti väestörekisterikeskuksesta jäsenrekisteriin?

Valitettavasti ei päivity. Jäsenrekisterin osoitetiedot ajetaan säännöölisesti ristiin Postin osoitetietokannan kanssa.

Päivittyykö ylennykseni automaattisesti jäsenrekisteriin?

Ei. Alueenne piiri/paikallisyhdistys voi jossain tapauksissa ilmoittaa ylennykset jäsenrekisteriin.

Päivittyvätkö kertausharjoitusvuorokauteni automaattisesti jäsenrekisteriin?

Eivät päivity. Asevelvollisuusrekisterin tietoja ei luovuteta puolustusvoimien ulkopuolelle.

En ole saanut Reserviläistä. Miksi?

Syitä voi olla esimerkiksi:
– Virheellinen osoitetieto
– Maksamaton jäsenmaksu
– Päättynyt jäsenyys

Ota jäsenrekisteriin yhteyttä, niin selvitetään vika ja laitetaan asia kuntoon.

Täytän ensi vuonna 60 vuotta. Olenko automaattisesti vapaajäsen?

Paikallisyhdistykset päättävät vapaajäsenyyksistä. Automaattisesti näitä ei liiton jäsenrekisterissä käsitellä. Liitolla ei ole ikään perustuvaa jäsenyysjärjestelmää, vaikka paikallisyhdistyksillä voi tällainen käytäntö ollakin.

Olen yrittänyt monesti muuttaa tietojani rekisteriin, mutta ne eivät muutu. Missä vika?

Ilmoitithan meille osoitteenmuutoksen yhteydessä riittävät kohdistustiedot, kuten esimerkiksi jäsennumerosi, entinen osoitteesi tai syntymäaikasi. Tietokannassamme on kymmeniä tuhansia nimiä, joten pelkkä nimitieto ei valitettavasti aina johdata meitä oikean jäsenen jäljille.

Olen muuttanut MPK:n järjestelmään osoitteeni, mutta Reserviläinen tulee edelleen vanhaan osoitteeseen. Missä vika?

RUL:n ja MPK:n järjestelmät eivät keskustele keskenään interaktiivisesti. Osoitteenmuutokset, sekä muut muutokset tulee suorittaa molemmille tahoille erikseen. Sama pätee myös kiltajärjestöjen osoiterekisterin kohdalla.

Voiko liitto vaikuttaa ylennyksiin tai kertausharjoituskutsuihin?

Liitto ei suoraan voi vaikuttaa ylennyksiin tai kertausharjoituskutsuihin, mutta liiton jäsenyhdistykset ja piirit järjestävät yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n (MPK) kanssa paljon vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaa, josta voi myös saada korvaavia kertausharjoitusvuorokausia. Tätä kautta aktiivinen reserviläistoiminta näkyy puolustusvoimiin päin ja siten vaikuttaa ylennyspäätöksiin ja kutsuihin puolustusvoimien kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin.

Lisäksi voidaan maanpuolustustyöhön liittyvien ansioiden perusteella 45-vuotias tai sitä vanhempi asevelvollinen, jota ei ole aiemmin ylennetty reservissä, ylentää kerran ilman jatkokoulutusta.

Mikä on Maanpuolustusrekisteri?

Jäsenrekisteriä kutsutaan Maanpuolustusrekisteriksi ja se on  Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen jäsenrekisteri.