Jäsentiedotteita

Loviisan Reserviupseerikerho – Lovisa Reservofficersklubb ry

Jäsentiedotus – Medlemsinformation

 


Loviisan Reserviupseerikerho ry:n toimintakertomus 2018: 

Lue vuoden 2018 toimintakertomus tästä:
https://www.rul.fi/loviisa/jasentiedotteita/toimintakertomus-2018/

-JT


 

Loviisan Reserviupseerikerho ry kunnioittaa henkilötietojasi

Yhdistys käsittelee henkilötietoja RUL:n maanpuolustusrekisterin kautta.

Maanpuolustusrekisterin rekisteriseloste 2016 

 

-JT

 


 

Jäsentiedote 2/2018

 

Arvoisa Loviisan Reserviupseerikerhon jäsen –

 

Kerhomme täytti 80 vuotta!

Juhlavuosi juhlistettiin 6.10.2018 Loviisan Kappelissa. Paikalla oli puolisataa juhlijaa eri puolilta Etelä-Suomea. Juhlapuhujana toimi Uudenmaan prikaatin komentaja Kommodori Arvi Tavaila. Loviisan Kaupungin juhlatervehdyksen lausui Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Otto Andersson.
Juhla vietettiin hyvän ruuan ja juhlamusiikin merkeissä.

 

Kunniavartiot

Kerhomme järjestää kunniavartion Itsenäisyyspäivän 6.12. seppeleenlaskun yhteydessä.
Tilaisuus alkaa klo 09:00 jälkeen uudella hautausmaalla sankarihaudoilla. Kaikki tervetulleita!
Jouluaattona 24.12. klo 15:00 – 18:00 järjestämme yhdessä Loviisanseudun reserviläisten kanssa perinteiset kunniavartiot uudella hautausmaalla sankarihaudoilla.
Huom! Toivomme mahdollisimman monen ilmoittautuvan mukaan.
Vartiovuorojen pituus on puoli tuntia ja suoritetaan sotilasasussa.

Kerhon jäsenien keski-ikä on vuosi vuodelta noussut ja pyrimme aktiivisesti laskemaan kerhon keski-ikää hankkimalla uusia jäseniä.
Voimme iloksemme todeta, että kuluvan vuoden aikana yhdistyksen jäseniksi on tullut myös muutama nuorempi reserviupseeri.

Aktiivisen MPK-toiminnan ja ammunnan lisäksi Loviisan reserviupseerikerho järjestää omille
jäsenilleen myös muutakin toimintaa.


13.11.2018 – Syyskokous

Loviisan Reserviupseerikerhon syyskokous pidetään tiistaina 13.11.2018 klo 18:00.
Paikka on Fortumin Ullakko (Aleksanterinkatu 5, 07900 Loviisa) Sisäänkäynti rakennuksen sisäpihaan menevästä päädystä, GymFoxin viereinen ovi.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukseen liittyvät asiat ja hallituksen esitys sääntömuutoksesta.

 

Huomio: Muista seurata kerhon toimintaa myös verkossa: www.rul.fi/loviisa –
samoin kuin myös kerhon omalla Facebook-sivulla!

 

Maanpuolustushenkiset syysterveiset,

Ylil Pamela Weckman, puheenjohtaja
Ylil Jarkko Törmänen, varapuheenjohtaja
Kapt Olle Antell, sihteeri

 

Loviisassa 29. lokakuuta 2018

HALLITUS

. . .

 

Medlemsbrev 2/2018

 

Ärade medlem av Lovisa Reservofficersklubb –

 

Vår klubb fyllde 80 år!

Jubileumsåret firades 6.10.2018 på Kapellet i Lovisa. På plats var ett femtiotal gäster från olika håll av Södra Finland. Som festtalare fungerade Nylands Brigads kommendör Kommodor Arvi Tavaila. Lovisa Stads hälsning gavs av Lovisa stadsstyrelseordförande Otto Andersson.
Jubileet firades med god mat och festmusik.

 

Hedersvakt

Klubben ordnar hedersvakt på Självständighetsdagen 6.12. i samband med kransnedläggningen, som börjar kl 09:00 på nya begravningsplatsen vid hjältegravarna. Alla välkomna!

På julafton den 24.12. kl 15:00 – 18:00 ordnar vi traditionella hedersvakt på nya begravningsplatsen vid hjältegravarna ihop med Lovisanejdens reservister.
Vi önskar att så många som möjligt anmäler sej med.
Vaktskiften är en halv timme och utförs i militäruniform.

Medelåldern i vår klubb stiger år för år. Vi försöker aktivt sänka medelåldern genom att skaffa nya medlemmar.
Vi kan glädja oss att även några yngre reservofficerare blivit medlemmar i år.

Utöver MPK-verksamheten och skytte ordnar Lovisa Reservofficersklubb även mycket annat
program.

 

13.11.2018 – Höstmöte
Lovisa Reservofficersklubbs höstmöte hålls tisdagen den 13.11.2018 kl 18:00.
Platsen är Fortums ”Ullakko” (Alexandersgatan 5, 07900 Lovisa) Ingång på sidan av byggnaden var man går in till ingården, dörren bredvid GymFox.
På mötet behandlas lagstadgade äranden som hör till årsmötet samt styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

 

Obs: Kom i håg att följa med klubbens verksamhet även på nätet:
www.rul.fi/loviisa – samt via klubbens egna Facebook-sida!

 

Höstliga landsförsvarshälsningar,
Preml Pamela Weckman, ordförande
Preml Jarkko Törmänen, viceordförande
Kapt Olle Antell, sekreterare

 

Lovisa den 29. oktober 2018

STYRELSEN