Jäsenkirje 2/2020

 Suomen-poikien perinneyhdistys ry.  Jäsenkirje  2 / 2020                        1 (2)

 

Arvoisat perinneyhdistyksemme jäsenet

Perinnetyö elää historiallista vaihetta, valtakuntamme kansalaisten perusoikeuksia on rajoitettu näkymättömän korona vihollisen takia. Tilanne on hieman helpottunut, kun valtakunnan eheys palautettiin purkamalla Uudenmaan eristys. Voimme olla onnellisia tässäkin tilanteessa, koska säästymme sota-aikojen poikkeus tilan uhilta.

Sotaveteraaniliiton toiminnan johtaja Sakari Martimo viittasi niihin Veteraanipäivän aamu-uutisissa todeten veteraaneillamme olevan tässäkin suhteessa meitä nuorempia laajempi kokemuspohja, jolta ponnistaa eteenpäin vallitsevissa olosuhteissa. Pidetään heihin yhteyttä.

Yhdistyksemme piti vuosikokouksen 14.3. juuri korona-kriisin alla. Tilaisuuteen oli saapunut 10 jäsentä, joten turvavälit eivät muodostuneet ongelmaksi ja käsidesiäkin riitti kaikille. Vuosikokous vietiin uusien sääntöjen puitteissa läpi Markus Anajan johtaessa puhetta.

Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömme 18.2.2020. Sääntöjen 2 §:ssä todetaan, että yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Suomen-poikien perinteitä ja siirtää niitä tuleville sukupolville sekä osallistuu Pohjan Poikien perinteiden vaalimiseen. Lisäksi 2 §:ssä todetaan,että yhdistys kohdentaa toimintansa Suomen-

poikiin, heidän puolisoihinsa ja leskiinsä sekä Suomen puolustusvoimissa palveleviin virolaistaustaisiin

asevelvollisiin. Toivon, että pykälä vahvistaa Suomen siltaa ja perinteen säilymistä sekä muistuttaa vielä

joukossamme olevia Suomen-poikia heidän työnsä arvostamisesta.

Yhdistyksen hallituksessa tapahtui muutamia henkilövaihdoksia, joiden seurauksena toimintaamme luotsaaosaava joukkue. Marko Maaluoto jatkaa varapuheenjohtajana, Antti Moisio sihteerinä sekä Anneli Järvinen ja Sanna Rinne hallituksen jäseninä. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat Kirsi Voutilainen ja Timo Karhu.

Kirsin mukaan tulo vahvistaa yhteyttämme erityisesti Suomen-poikien puolisoihin ja leskiin, kun taas Timo

lujittaa yhteyttämme Suomen-poikien koulutusvaiheen suunnille Etelä-Karjalaan. Paavo Naumanen jatkaa

yhdistyksen rahastonhoitajana hallituksen ulkopuolella ja Kaarina Dromberg lopetti pitkän hallitusjäsenyy-tensä, josta kiitoksena hänelle yhdistyksen standaari. Toisena huomionosoituksena kokous hyväksyi Nyyrikki Kurkivuoren yhdistyksen kuudenneksi kunniajäseneksi pitkäaikaisesta työstä Suomen-poikien hyväksi.

Yhdistys jatkaa toimintaansa vallitsevissa olosuhteissa, mutta joutuu sopeuttamaan sitä tilanteen mukaan. Tulevan kesän kesämatka peruuntuu mitä suurimmalla todennäköisyydellä ja syksyn tapahtumiin palataan

tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Ehkä me kaikki voisimme muistaa tuttua Suomen-poikaa, hänen puolisoaan tai leskeään, vaikka jollain tervehdyksellä näissä olosuhteissa.

Yhdistyksemme jäsenmäärä on pysynyt noin 140…145 jäsenen suuruisena, mikä tekee meistä edelleen

jäsenmäärän perusteella merkittävän toimijan Suomen Viro Yhdistysten Liitossa (SVYL ry). SVYL:n

jäseninä meillä on mahdollisuus osallistua myös sen järjestämiin lukuisiin Suomi-Viro -tapahtumiin.

 

SVYL juhlii ensi vuonna 30-vuotista toimintaansa ja meillä tulee kuluneeksi 30 vuotta JR 200:n muistomer-

kin paljastamisesta Luumäen kuntakeskuksessa Taavetissa 18.8.1991. Mielenkiintoisia aikoja tuolloinkin.

Lopuksi haluan kiittää jäsenistöämme saamastani luottamuksesta jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana.

Pysytään yhdessä, mutta muistetaan turvavälit ja pestään käsiä.

Risto Haimila, SPPY ry:n puheenjohtaja