Jäsenkirje 2/2017

Lappeenranta 8.10.2017

SUOMEN-POIKIEN PERINNEYHDISTYS RY

Arvoisat Suomen-poikien perinneyhdistys r.y:n jäsenet,

Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy kulminaatiopistettään, itsenäisyyspäiväämme 6.12., jota olemme voineet juhlia vuosittain vapaana kansakuntana. Kiitos tästä kuuluu myös Suomen-pojille, jotka olivat rinnallamme puolustamassa maamme vapautta ja vaalimassa oman maansa kunniaa maa- ja meririntamillamme. Tähän liittyvän perinteen vaaliminen on edelleen yhdistyksemme päätehtävä, jonka muotoja olemme sopeuttamassa muuttuvan toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin.

Lopuksi esittäisin toiveena jäsenkunnallemme, että kunnioittaisimme sopivin huomionosoituksin itsenäisyytemme 100-vuotispäivänä sotiemme veteraanien, Suomen-poikien toiminnasta kertovia muistomerkkejä ja mahdollisuuksiemme mukaan pyrkisimme tapaamaan vielä rivissä olevia kunniakansalaisiamme. Pyytäisin vielä uistomerkkipaikkakunnilla olevia jäseniämme olemaan tähän liittyen yhteydessä sihteeriimme Antti Moisioon käytännön järjestelyihin liittyen. Yksikin lepattava liekki valaisee pimeyttä, yksikin kukka kaunistaa ympäristöä ja yksikin sana tuo hyvää mieltä.

Risto Haimila, SPPY r.y., puheenjohtaja

Perinteiden vaaliminen ja tallentaminen sekä Suomen-poikien, heidän puolisoidensa ja leskien tukeminen

Toimintaa on jatkettu suunnitelman mukaisesti, vuosikokous 18.3.2017, Seppeleenlasku Taavetin muistomerkillä 20.8.2017. Vuoden aikana on jatkettu yhteistyötä SVYL:n ja Tammenlehvän perinneliiton sekä muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa.

Kesän matka toteutettiin vuorostaan Suomessa 29.-30.7.2017. Matkalle osallistui 42 henkilöä Suomesta ja Virosta. Matkalle pääsi osallistumaan vielä kolme Suomen-poikaa – rivit harvenevat. Perinneyhdistysten yhteinen matka on todettu hyväksi perinteen vaalimiseen liittyvän yhteistyön kannalta.

Nykymuotoisena Rosvopaisti-juhla järjestettiin Virossa 16.9. – tilaisuus jää viimeiseksi. Saman viikonlopun aikana vierailtiin myös Muuksin muistomerkillä ja pidettiin juhla Peeter Kivimäen museolla. Osallistujia n.85 henkilöä, joiden joukossa myös Pääesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Timo Kivinen sekä suurlähetystömme edustajat.

Yhdistyksen talous

Suomen-poikien hautakivien pystytykseen ja leskille vaihtoehtoisesti varattujen hautausavustusten maksamista jatketaan suunnitellusti, mikä pystytään toteuttamaan hyvin yhdistyksen taloustilanteessa. Taloustilanne pysyy vakaana, kun jäsenmaksut saapuvat ajallaan. Vuodenvaiheessa jäsenrekisterissä oli hieman alle 190 jäsentä. Viron veljesyhdistyksellä, Soomepoiste Pärimusühing:lla on noin 100 jäsentä.

Loppuvuoden 2017 tapahtumia:

Syysseminaari lauantaina 28.10.2017 Helsingissä

Yhdistys järjestää perinteisen syysseminaarinsa Helsingissä lauantaina 28.10.2017 klo 13.00 alkaen Helsingin entisen suojeluskuntatalon, nyt maanpuolustusyhdistysten talon auditoriossa Döbelninkatu 2, Helsinki (sisäänkäynti Töölöntorinkadun puolelta). Tilaisuudessa esitelmöivät professori Pasi Kesseli Maanpuolustuskorkeakoululta ja tohtori Jarkko Kemppi Itä-Suomen yliopistosta. Lisäksi kustantaja Jari P. Havia esittelee tilaisuudessa Suomen-poika Vello Salon elämänkertateoksen ja Viron itsenäisyyden palauttamiseen liittyvän kirjauutuuden. Tämän lisäksi tilaisuuden aikana on kahvitarjoilu ja perinteiset arpajaiset Suomen-poikien leskien hyväksi.

Toivomme ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen sihteerille kahvitarjoilun johdosta ja runsaslukuista osanottoa, lämpimästi tervetuloa.

(Sihteerin yhteystiedot tämän sivun lopussa.)

Martin markkinat 18.-19.11.2017 Helsingissä.

Yhdistys osallistuu Martin markkinoille 18.11-19.11.2017 Helsingissä kaapelitehtaalla. Yhdistyksen esittelypiste on SVYL:n osaston yhteydessä. Pisteellä myydään mm. yhdistyksen tuotteita. Jäseniä toivotaan mukaan esittelypisteelle kertomaan ihmisille Suomen-pojista. Lyhytkin paikalla olo lauantaina tai sunnuntaina on suureksi avuksi vaihtohenkilöstönä.

Soomepoiste Pärimusühing järjestää joululounaan hotelli Virun ravintola Merineitsissä Tallinnassa lauantaina 9.12.2017 klo 14. Osallistujat järjestävät matkat ja mahdolliset majoitukset itse. Osalle jäsenistä ilmoittautumis-ja maksuohje tulee suoraan sähköpostilla. Uudet osallistumisesta kiinnostuneet, ohjeet saa ottamalla yhteyden sihteeriin. Tilaisuus on perinteisesti lämminhenkinen ja sen suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

Yhdistyksen hallitus esittää parhaat kiitoksensa jäsenille siitä arvokkaasta tuesta, jota he ovat osoittaneet Suomen-poikia kohtaan, joita on tätä kirjoitettaessa keskuudessamme vielä hieman yli 40 Virossa.

Jäsenet joilla on mahdollisuus viedä Suomen-poikiin liittyville muistomerkeille 6.12.2017 kynttilä tai pieni seppele, pyydetään ilmoittamaan sihteerille, jolloin yhdistys voi maksaa em. kynttilöiden tai seppeleen kulut.

Viro 100 vuotta 2018

Vuosi 2018 asettaa uudet haasteet toiminnallemme. Vuosi on Viron ensimmäisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuosi. Osaltamme juhlistamme tätä perinteisellä 24.2. tapahtuvalla seppeleenlaskulla Malmin sankarihautausmaalla Helsingissä. Pyrimme järjestämään jäsenmatkamme yhdessä Soomepoiste Pärimusühingun jäsenten kanssa Virossa kesällä 2018.

Vuosikokous 2018

Vuosikokousta suunnitellaan maaliskuun alkupuolelle Helsingissä pidettäväksi. Ensivuoden toiminnasta tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä ja jäsensivuilla.

 Puheenjohtaja Risto Haimila

Sihteeri Antti Moisio: sähköposti: antti_.moisio(at)pp.inet.fi  ja  puh. 040-5312606,  iltaisin klo 18.00 jälkeen

(huom: sihteerin sähköpostiosoitteessa nimien välissä kaksi välimerkkiä, ”alaviiva ja piste”).