Puheenjohtajan tervehdys 2023

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet ja toimintamme tukijat,

Olemme vast’ikään saaneet todistaa maamme historian kannalta merkittävää tapausta ja uuden ajanjakson alkua – maamme liittymistä Naton täysivaltaiseksi jäseneksi. Liittokunnan jäsenenä jaamme liittolaistemme kanssa yhteiset arvot, joita olemme valmiita tarvittaessa myös yhdessä puolustamaan. Arvoista tärkein on ehkä vapaus, jota olemme puolustaneet muun muassa virolaisten vapaaehtoisten, Suomen-poikien, tuella raskaina sotavuosina 1939-1945. Tuolloin joukoissamme palveli yhteensä noin 3 500 virolaista nuorukaista, joista pääosa Jalkaväen rykmentti 200:ssa (JR200) ja merkittävä osa merivoimissamme tunnuslauseenaan ”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta”. Nuo sanat sisältävät itsenäisyyden syvimmän olemuksen.

Yhdistyksemme tarkoituksena on vaalia Suomen-poikien perinteitä ja tehdä niitä tunnetuksi tuleville sukupolville. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu Suomen-poikien henkisinä innoittajina toimineiden Pohjan Poikien perinteiden vaalimiseen. Pohjan Pojat olivat suomalaisia vapaaehtoisia, jotka osallistuivat Viron vapaussotaan Baltiassa vuosina 1918-1920. Vapauden kaipuu ja arvostus ovat yhdistäneet kansojamme, ja nyt emme enää ole yksin puolustamassa vapauttamme.

Yhdistyksemme tarkoituksen toteuttamiseksi toimimme monilla rintamilla perinteen tallentamiseksi ja jakamiseksi sekä kehitämme tämän vahvistamiseksi yhteistyötä toisten veteraani- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Myös oma yhdistyksemme on ajallisesti siirtymässä kunnioitettujen sotaveteraaniemme jälkeiseen aikaan ja hakemassa sen vaatimia perinnetyön muotoja. Suomen-poikien rivit ovat harvenneet. Tätä kirjoitettaessa pääsiäisenä 2023 heitä on vielä joukossamme noin kymmenkunta, joista puolet Virossa. Uskon myös heidän näkevän liittoutumispäätöksemme oman työnsä loppuun saattamisen takeena.

Arvoisat yhdistyksemme jäsenet ja toimintamme tukijat, teidän avullanne ja tuellanne olemme onnistuneet levittämään tietoutta Suomen-pojista ja muistuttamaan myös Pohjan Pojista vapauden puolustajina. Osallistumisenne yhdistyksemme toimintaan sekä perinnetiedon jakamiseen on erittäin tärkeää myös tulevaisuudessa. Yhdistyksellämme on jäseniä edelleen eripuolella Suomea edistämässä ja tukemassa perinnetyötämme. Toivon, että tukenne jatkuu myös tulevaisuudessa.

Yhdistyksemme jäsenten on mahdollista saada myös muuta Viroon ja virolaisuuteen liittyvää tietoa Suomen Viro-yhdistysten Liitto ry:n julkaisujen kautta sekä rakentaa yhteyksiä liittoon kuuluviin paikallisyhdistyksiin. Tämä vahvistaa varmasti Suomen-poikien perinteen juurtumista osaksi kotiseutuhistoriaa erityisesti siellä, missä he ovat toimineet. Oman yhdistyksemme toiminnasta voitte aina olla yhteydessä sihteeriimme Antti Moisioon, jolla on niin sanotusti sormi yhdistyksemme toiminnan sykkeellä. Turvallista tulevaisuutta teille kaikille.

Risto Haimila, SPPY ry, puheenjohtaja