Puheenjohtajan tervehdys

Perinneyhdistys vaalii Suomessa taistelleiden virolaisten vapaaehtoisten perinteitä ja siirtää niitä tuleville sukupolville tekemällä tunnetuksi heidän elämäntyötään ja hoitamalla muistomerkkejä Suomessa ja Virossa. Tähän on osuvasti kiteytetty yhdistyksen tehtävä. Kunnioitettujen Suomen-poikien rivien vääjäämätön harveneminen jättää heidän arvokkaan perinteensä vaalimisen enenevässä määrin meidän ja tulevien sukupolvien vastuulle – niin täällä Suomessa kuin myös Virossa. Taistelut Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta käytiin täällä ja niitä seuranneet veriset viivytystaistelut Viron itsenäisyyden pelastamiseksi Virossa. Näiltä osin Suomen-poikien elämän kaari alkaa olla dokumentoitu ja siirrettävissä tuleville sukupolville.

Ensimmäinen Suomen-pojista kertova muistomerkki lienee paljastettu LC-Käpylän toimesta Malmin hautausmaalla 5.7.1979. Tämä muistomerkki on uudelleen hiottuna uuden muistomerkin keskuskivenä. Sittemmin muistomerkkejä on pystytetty ja paljastettu lisää muistuttamaan Suomen-poikien toiminnasta maamme vapauden puolesta. Yhdistyksemme tehtävänä on pitää huolta näistä muistomerkeistä. Tämän mahdollistamaksi vetoan jäsenistöömme muistomerkkien kunnon seurannan, niiden huomioon ottamisen ja niihin liittyvän perinteen ankkuroimiseksi osaksi paikallishistoriaa: kuva muistomerkistä, kukat tai kynttilä kansallisina merkkipäivinä, tarina paikallishistoriassa. Onnistuisimmeko tässä yhteistyöllä itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna, jonka mahdollistamiseen myös Suomen-pojat antoivat panoksensa.

Perinnetyön puitteissa toimimme yhteistyössä virolaisen veljes-/sisaryhdistyksemme kanssa, jotta saisimme vastatuksi myös Suomen-poikien elämäntyön tunnetuksi tekemisen haasteeseen. Tämä on, ja on ollut, vaativa tehtävä, jonka perusteet luotiin määrätietoisella toiminnalla yhdistyksemme toiminnan alkuvuosina. Tehty työ nosti esiin Suomen-pojat, kunnioitetut sotiemme veteraanit, jotka lopulta omana joukko-osastona ja kaikissa puolustushaaroissa auttoivat meitä kansakuntamme vaikeina aikoina. Tämä perinne elää.

Toivotan teille kaikille voimaannuttavaa syksyä ja itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden odotusta.

Risto Haimila, SPPY r.y., puheenjohtaja