Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry.

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:n toiminta-alueena on Uudenmaan maakunta poisluettuna Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit.

Uudenmaan Reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksinä ovat kahdeksantoista, eri puolilla Uuttamaata toimivaa reserviupseerikerhoa tai -yhdistystä. Piirin jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on hieman päälle 2000 henkilöjäsentä. Jäsenmäärältään Uudenmaan Reserviupseeripiiri on valtakunnallisesti Reserviupseeriliiton neljänneksi suurin piiri Helsingin, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen piirien jälkeen.

Piirin ja sen jäsenyhdistysten toimintaan kuuluvat muun muassa ampumaurheilu ja -harrastus, reserviläisliikunta, maanpuolustustyö kuten esimerkiksi veteraanien auttaminen ja tukeminen, turvallisuus-, puolustuspolitiikkaan sekä sotahistoriaan ja yhteiskunnan varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen keskittyvät esitelmätilaisuudet ja maanpuolustusjuhlatilaisuuksien järjestäminen. Piirin jäsenyhdistykset jäsenineen ovat aktiivisesti mukana myös Maapuolustuskoulutusyhdisytyksen koulutus- ja harjoitustoiminnassa sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry on perustettu vuonna 1952.