Ohjeet, käskyt ja lomakkeet

Tälle sivulle on koottu sekä Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry:tä että Uudenmaan Reserviläispiiri ry:tä koskevia ohjeita, käskyjä ja lomakkeita aihepiireittäin.


Reserviläisen ylentäminen (URUP ja UUDRES)

Ohje: Reserviin tai varareserviin kuuluvan reserviläisen ylentäminen

Lomake: Ylennysesitys piirin työvaliokunnalle


Palkitseminen

Palkitseminen RUL:n ansiomitalilla

Uudenmaan Reserviupseeripiiri ry, Palkitsemisohje, Piirihallituksen hyväksymä_2015

Täydentävä muistio palkitsemisista

Ohje: RUL:n ohjeistus palkitsemisesta liiton ansiomitaleilla

Lomakkeet: Ansiomitaliesityslomakkeet luokittain

Palkitseminen RES ansioristillä

Ohje: RES ansioristien säännöt

Lomake: RES ansioristin ja ansiomitalin esityslomake

Palkitseminen RES ansiomitalilla

Ohje: RES ansiomitalien säännöt

Lomake: RES ansioristin ja ansiomitalin esityslomake

Palkitseminen RESUL ansiomitalilla

Ohje: RESUL ohjeet ansiomitalista

Lomake: RESUL ansiomitalin esityslomake

Palkitseminen Uudenmaan Reserviläispiirin piirimitalilla

Ohje: UUDRES piirimitalin ohje

Lomake: UUDRES_Piirin_ansiomitalin_esityskaavake


Yhteystietojen ilmoittaminen

Jäsenkerhon tai -yhdistyksen yhteystietojen (luottamushenkilöiden) ilmoituslomake (URUP)

Kerhon tai yhdistyksen yhteystiedot 2018

Jäsenyhdistyksen yhteystietojen (luottamushenkilöiden) ilmoituslomake (UUDRES)

Luottamushenkilöt 2018


RESUL:n kilpailuihin osallistuvien Uudenmaan reserviläispiirien osallistujien osallistumismaksujen ilmoituslomake (URUP ja UUDRES)

Tällä lomakkeella RESUL:n kilpailuihin osallistuvan Uudenmaan piirien joukkueen kokoaja ilmoittaa piirin toiminnanjohtajalle osallistumismaksut maksutoimenpiteitä varten.

RESUL kisojen osallistumismaksut (WORD)

RESUL kisojen osallistumismaksut (PDF)


Soittokunnan soittotilaukset vuodelle 2019 (URUP ja UUDRES)

Kaartin soittokunnan soittotilaukset vuodelle 2019